Thị trường bán lẻ: Sân chơi cho những người chuyên nghiệp

Thị trường bán lẻ sau thời gian cạnh tranh khốc liệt và đào thải, đang trở thành sân chơi chuyên nghiệp cho các đơn vị thực sự có năng lực.
Thái Dương