Thiếu nhân lực ngành khuôn mẫu, Bộ Công Thương tìm lối ra

Dù có tiềm năng lớn với mức tăng trưởng 18%/năm, ngành công nghiệp khuôn mẫu trong nước đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, có thể làm chủ công nghệ hiện đại.
Thy Thảo