Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Đến nay, chúng ta có nhiều sản phẩm hàng hóa trở thành niềm tự hào của người Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, 10 năm qua, ngành Công Thương cùng với các thành viên khác trong Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trên thị trường nội địa.
Tự hào hàng Việt Nam