Tọa đàm: Hướng phát triển cho ngành nguyên phụ liệu dệt may

Để tháo gỡ “nút thắt cổ chai” của ngành, các tín hiệu mới cho thấy hoạt động đầu tư vào lĩnh vực phụ trợ dệt may đang trên đà tích cực, với nhiều nhà máy sợi hay dệt nhuộm được khánh thành.