[Truyền hình Nhân dân] Lễ Báo công dâng Bác Kết quả 10 năm thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngành Công Thương

Ngày 21/5/2019, tại quảng trường Ba Đình, Đoàn đại biểu đại diện cho các đơn vị tiêu biểu của ngành Công Thương, các cá nhân tiêu biểu đã có những thành tích, đóng góp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động thực hiện nghi thức Báo công dâng Bác.
Truyền hình Nhân dân