[VIDEO] Thị trường trong nước: Điểm tựa cho nền kinh tế vượt qua khó khăn

Nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, giữa những "nốt trầm" của sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, thị trường trong nước được xác định như bệ đỡ cho tăng trưởng.
Thuỳ Linh