9 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” Than Hà Lầm

Vừa qua, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 9 gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ” quý I/2023.

Tại nhà giao ca và tổ sản xuất các công trường, phân xưởng, Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 9 gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ” quý I/2023.

Đây là năm thứ 3 hoạt động tuyên dương, khen thưởng cán bộ, công nhân viên tiêu biểu được ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Hà Lầm triển khai thực hiện. Sau khi kế hoạch số 79-KH-ĐU ngày 28/8/2020 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Hàn Lầm về việc tổ chức biểu dương hằng tháng đối với cán bộ, công nhân viên tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ” được ban hành, phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi trong đời sống của người thợ mỏ Than Hà Lầm. Phong trào được đông đảo cán bộ, công nhân viên tích cực hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ rộng khắp.

Thợ mỏ Than Hà Lầm
Đồng chí Trịnh Ngọc Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng phòng Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” cho đồng chí Vũ Văn Huy - Công trường KT3.

Để hoạt động khen thưởng thiết thực, gần gũi, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trực tiếp đến tận nơi sản xuất, nhà giao ca các đơn vị khen thưởng gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”. Việc này đã tạo động lực khích lệ, động viên người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khơi dậy tinh thần truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của đội ngũ công nhân lao động.

Qua đó, tạo sự lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi đơn vị nói riêng và và toàn Công ty Cổ phần Than Hà Lầm nói chung.

Thợ mở Than Hà Lầm
Tuyên dương đồng chí Đỗ Khắc Trường - Phân xưởng Cơ khí - Cơ điện gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 3/2023

Trong quý I/2023, đã có 9 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” tiêu biểu được Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Hà Lầm bình xét từ gần 200 cá nhân xuất sắc được các chi bộ bình xét trong quý I/2023 gồm: Phạm Đức Giang - Công trường Khai thác 1; Vũ Văn Huy - Công trường Khai thác 3; Nguyễn Văn Công - Công trường Khai thác 5; Nguyễn Ngọc Sơn - Công trường KTCB1; Nguyễn Văn Quyết - Công trường KTCB 3; Trịnh Hồng Quân - Công trường Vận tải lò 1; Bùi Thị Hà - Phân xưởng Đời sống; Đỗ Khắc Trường - Phân xưởng Cơ khí - Cơ điện và Đoàn Văn Xưa - Phân xưởng Sàng tuyển chế biến.

Ngọc Châm