10 tháng đầu năm, Thủy điện Sông Ba Hạ đạt 116,7% kế hoạch sản xuất điện năng

Ngày 31/10/2022, tại Phú Yên, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 đã có buổi làm việc với Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
hình ảnh EVNGENCO2 làm việc tại Thủy điện Sông Ba Hạ
Buổi làm việc do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chủ trì.

Buổi làm việc còn có sự tham gia của ông Phạm Văn Thuận - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Chánh văn phòng và Trưởng các Ban chức năng Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc và các Ban chức năng còn lại của EVNGENCO2 tham dự tại điểm cầu trực tuyến ở thành phố Cần Thơ.

hình ảnh tại buổi làm việc tại Thủy điện Sông Ba Hạ
Ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng các đơn vị của Thủy điện Sông Ba Hạ tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Thủy điện Sông Ba Hạ báo cáo với Tổng Công ty về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng trong năm 2022; công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2023; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của EVNGENCO2 đối với nhóm Người đại diện.

Cụ thể, trong thời gian qua, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Thủy điện Sông Ba Hạ luôn tuân thủ và thực hiện có hiệu quả các phần việc được giao; thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại hợp đồng ủy quyền phần vốn đã ký kết.

Kết quả sản xuất kinh doanh, trong 10 tháng đầu năm 2022, Thủy điện Sông Ba Hạ sản xuất được 673,43 triệu kWh điện năng, đạt 116,7% kế hoạch năm, tăng 38,25% so với cùng kỳ năm 2021.

Về việc thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ báo cáo thêm. “Trong các tháng còn lại, Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, đảm bảo Nhà máy vận hành phát điện luôn an toàn, ổn định, phấn đấu phát sản lượng cả năm đạt trên 803 triệu kWh, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty”.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Người đại diện phần vốn cùng tập thể CB-NLĐ Thủy điện Sông Ba Hạ đã nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua và 10 tháng đầu năm 2022.

hình ảnh tại buổi làm việc
Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Thủy điện Sông Ba Hạ với chính quyền địa phương trong công tác vận hành, điều tiết hồ chứa.

Đồng thời, ông Thái yêu cầu Người đại diện tại Thủy điện Sông Ba Hạ tăng cường năng lực quản trị công ty; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của chủ sở hữu trong hoạt động điều hành, sản xuất, duy trì chế độ báo cáo đúng yêu cầu và tiến độ được giao; tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thanh - Vi