7 doanh nghiệp trúng đấu giá 97.000 tấn đường nhập khẩu năm 2021

Bộ Công Thương vừa tổ chức thành công Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021. Kết thúc phiên đấu giá, có 7 doanh nghiệp trúng đấu giá 97.000 tấn đường nhập khẩu năm 2021.

Sáng ngày 29/9/2021, Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hiệp hội Sữa Việt Nam và các doanh nghiệp tham gia đấu giá. Phiên đấu giá được tổ chức đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai và minh bạch.

đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng đấu giá nhấn mạnh, Phiên đấu giá được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch

Phát biểu khai mạc Phiên đấu giá, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 cho biết, theo cam kết WTO, Luật Quản lý ngoại thương (2017) và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương được giao quản lý, điều hành Danh mục hàng hóa áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan cho một số mặt hàng, bao gồm: muối, thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm, đường (kể cả đường tinh luyện và đường thô).

Đối với mặt hàng đường, từ năm 2016 đến nay, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phương thức đấu giá thí điểm, hàng năm, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp thống nhất các văn bản điều hành, hướng dẫn triển khai việc thí điểm phân bổ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Đây là phương thức phù hợp với cam kết WTO về nguyên tắc áp dụng, quy trình thủ tục hồ sơ tiếp nhận đơn xin cấp phép là cơ quan hành chính của Nhà nước, trong đó thành viên Hội đồng đấu giá là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước.

“Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được dư luận xã hội, các đại biểu Quốc hội và các doanh nghiệp đánh giá cao bởi đáp ứng được yêu cầu về tính công bằng, công khai và minh bạch trong điều hành hạn ngạch thuế quan, tránh được cơ chế xin - cho nhiều rủi ro", Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định.

đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Chủ tịch Hội đồng đấu giá cho biết, để tiến hành Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Quyết định số 1892/QĐ-BCT ngày 30/7/2021 về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 đã ban hành Quyết định số 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ ngày 6/9/2021 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
Phó Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Lê Trung Thành và đại diện 02 doanh nghiệp kiểm tra tính nguyên vẹn của hồ sơ các doanh nghiệp tham gia Phiên đấu giá

Chủ tịch Hội đồng đấu giá nhấn mạnh, Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 hôm nay được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, với sự chứng kiến và giám sát của đại diện các Bộ ngành, doanh nghiệp và cơ quan báo chí, truyền thông.

đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thành viên Hội đồng đấu giá công bố các doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đấu giá

Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thành viên Hội đồng đấu giá, có 11 trong tổng số 14 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo đủ, đúng các tiêu chí hợp lệ để tham gia Phiên đấu giá. Trong đó, có 09 doanh nghiệp tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô và 02 doanh nghiệp tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thay mặt Hội đồng đấu giá quyền sử hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Trần Quốc Khánh đã công bố danh sách 07 doanh nghiệp trúng đấu giá 97.000 tấn đường nhập khẩu năm 2021. Trong đó có 5 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu đường thô và 2 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu đường tinh luyện. Cụ thể:

02 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu HNTQ 21.000 tấn đường tinh luyện gồm:

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre: 20.000 tấn

- Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre: 1.000 tấn

05 doanh nghiệp trúng đấu giá HNTQ nhập khẩu 76.000 tấn đường thô gồm:

- Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn

- Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi: 20.000 tấn

- Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 16.000 tấn

- Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai: 16.000 tấn

- Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa: 4.000 tấn

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1578/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Do vậy, nếu doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu đường từ Thái Lan thì vẫn phải chịu thuế chống bán phá giá.

Hạ An