9 tháng đầu năm 2019, TKV tiêu thụ lượng alumin "khủng"

Nhờ ứng dụng các biện pháp kỹ thuật, nâng cao năng suất, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) và Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã sản xuất và tiêu thụ lượng alumin "khủng".

Hết 9 tháng đầu năm 2019, hai Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) và Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) đã sản xuất 1.029 tấn alumin, đạt 79% KH năm và bằng 104% so cùng kỳ năm 2018. Theo đó, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã tiêu thụ 1.037 tấn alumin, đạt 79 % KH năm và bằng 111 % so với cùng kỳ.

Trong quý IV, hai Công ty đặt mục tiêu sản xuất 300.000 tấn alumin.

Hiện tại, LDA và DNA đang đặc biệt quan tâm các biện pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức và tuyên truyền, giáo dục đảm bảo đạt mục tiêu an toàn sản xuất, an toàn lao động, an toàn môi trường. Ngoài ra, 2 đơn vị cũng đang tập trung củng cố, chăm sóc, vận hành tốt máy móc thiết bị; đẩy mạnh chương trình tin học hóa, hiện đại hóa các khu vực. Đồng thời, tiếp tục công tác nghiên cứu cải tiến các công đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất alumin để giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…