Nhôm Đắk Nông: Phấn đấu sản xuất 685.000 tấn alumin trong năm 2019

Năm 2019, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) phấn đấu sản xuất 685.000 tấn alumin quy đổi. Năm 2020 và các năm tiếp theo, Công ty phấn đấu đạt sản lượng 700.000 tấn.

Hiện tại, Công ty đang tận dụng tối đa, huy động tất cả nguồn nhân lực, thiết bị máy móc vào điều hành sản xuất để tối ưu hóa công nghệ khai thác quặng, đảm bảo quặng sản xuất đạt chất lượng tốt nhất phục vụ cho Nhà máy tuyển và Nhà máy Alumin hoạt động ổn định, hạn chế tối đa việc thất thoát tài nguyên trong hoạt động khai thác mỏ.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục xây dựng các chế độ vận hành chuẩn cho các mức tải của nhà máy sản xuất Alumin với các điều kiện nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động nhằm tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ, tăng cường công tác vận hành đảm bảo an toàn cho sản xuất.

PV