Alumin Tân Rai: Doanh thu đạt 27.544 tỷ đồng từ khi đi vào vận hành thương mại

Lũy kế từ 01/10/2013 đến hết 31/12/2019, Dự án Alumin Tân Rai đã sản xuất 3.712.000 tấn alumin (quy đổi), doanh thu của Dự án đạt 27.544 tỷ đồng.

Dự án Tân Rai được TKV quyết định đầu tư và triển khai xây dựng từ tháng 6/2006, Nhà máy sản xuất Alumin hoàn thành và chính thức đi vào vận hành thương mại từ tháng 10/2013. TKV giao Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) - do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ - vận hành các nhà máy thuộc Dự án theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với TKV. Công tác khai thác mỏ được thuê ngoài, thông qua đấu thầu.

Thời gian đầu mới đi vào sản xuất, công tác quản lý, vận hành, làm chủ công nghệ gặp nhiều khó khăn do thiết bị công nghệ mới, kinh nghiệm chưa có. Sau hơn 6 năm vận hành, CBCNV LDA đã nắm vững được công nghệ và quy trình vận hành nhà máy alumin, duy trì sản xuất an toàn, ổn định, đạt và vượt công suất thiết kế.

Tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất 1 tấn alumin đạt theo thiết kế, một số tiêu hao chính thấp hơn thiết kế: Xút 41,4 kg/74,0 kg; than cục 129,0kg/144,0 kg; than cám 410,5 kg/499,0 kg; vôi sống 26,4 kg/49 kg; nước mới 4,97 m3/7,0 m3...

Nhờ đẩy mạnh áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao sản lượng sản xuất - tiêu thụ, quản trị chi phí, giá thành sản xuất phân xưởng của Dự án đã giảm qua các năm, từ 5,18 triệu đồng/tấn alumin năm 2014, xuống 4,21 triệu đồng/tấn alumin năm 2019.

Chất lượng sản phẩm alumin của Dự án đạt theo thiết kế (riêng hàm lượng ô xít nhôm Al2O3 đạt 98,9%, vượt thiết kế là 98,6%), phù hợp tiêu chuẩn chất lượng alumin giao dịch trên thị trường quốc tế, được tiêu thụ thuận lợi, phần lớn xuất khẩu (khoảng 97%) đến các thị trường Ấn Độ, Trung Đông (UAE), Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...

Theo đó, lũy kế từ 01/10/2013 đến hết 31/12/2019, Dự án đã sản xuất 3.712.000 tấn alumin (quy đổi), trong đó năm 2019 đã sản xuất 681.650 tấn alumin, vượt công suất thiết kế. Doanh thu của Dự án đạt 27.544 tỷ đồng. Trong đó năm 2019 dự kiến đạt 5.707 tỷ đồng.

Ba năm đầu 2014 - 2016, Dự án bị lỗ theo kế hoạch đầu tư. Từ năm 2017, Dự án đã chuyển sang có lãi, rút ngắn thời gian lỗ kế hoạch 1 năm: Năm 2017 lãi 379,5 tỷ đồng, năm 2018 lãi 1.789,8 tỷ đồng, năm 2019 dự kiến lãi 907,3 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế). Tính đến 31/12/2019, Dự án trích khấu hao ước đạt 5.570 tỷ đồng.

 

H.G/Vinacomin