Ấn Độ khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm nhựa PVC

Hàng hóa bị điều tra là nhựa PVC có mã HS nhập khẩu vào Ấn Độ là 3904.10.20. Thời kỳ điều tra (POI) từ ngày 1/4/2019 đến tháng 30/6/2022, trong đó thời kỳ điều tra gần nhất được xem xét từ 1/1/2022 tới 30/6/2022.
pvc
Ấn Độ khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm nhựa PVC

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết vừa nhận được thông tin về việc Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm nhựa PVC.

Theo đó, hàng hóa bị điều tra là nhựa PVC có mã HS nhập khẩu vào Ấn Độ là 3904.10.20. Nguyên đơn trong vụ việc cáo buộc có sự gia tăng đột biến nhập khẩu bột nhựa PVC cả về mặt tuyệt đối và tương đối trong giai đoạn 2021 – 2022, là nguyên nhân chính gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa thiệt hại nghiêm trọng hơn nữa đối với ngành sản xuất trong nước.

Thời kỳ điều tra (POI) từ ngày 1/4/2019 đến tháng 30/6/2022, trong đó thời kỳ điều tra gần nhất được xem xét từ 1/1/2022 tới 30/6/2022.

Do ảnh hưởng của Dịch Covid 19, CQĐT cho phép các bên liên quan gửi thông tin bình luận liên quan tới địa chỉ email [email protected][email protected][email protected]dd15@[email protected] trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo khởi xướng (thông báo khởi xướng được đề ngày 16/9/2022 và được coi như nhận được trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo). Trong trường hợp không nhận được thông tin, ý kiến bình luận, CQĐT sẽ dựa trên thông tin sẵn có để kết luận.

Các bên quan tâm tới vụ việc (Chính phủ các nước, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu,…) có thể gửi Bản trả lời câu hỏi điều tra/Bản lập luận tới CQĐT thời hạn nêu trên theo thể thức quy định trong Thông báo khởi xướng và Bản câu hỏi điều tra. Trong trường hợp cần thiết, Các bên quan tâm tới vụ việc có thể yêu cầu CQĐT gia hạn thời hạn nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan đọc kỹ hướng dẫn, trả lời đầy đủ và nộp bản trả lời câu hỏi theo đúng thời hạn, thể thức quy định; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các đối tác nhập khẩu của Ấn Độ nhằm yêu cầu Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ xem xét toàn diện và nghiêm túc lợi ích kinh tế cũng như quyền lợi của người tiêu dùng Ấn Độ.

Cục Phòng vệ Thương mại lưu ý: Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác, hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ sử dụng các chứng cứ bất lợi sẵn có, làm căn cứ và cơ sở cho việc áp dụng biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch do Nguyên đơn đề xuất.

Việc bị áp dụng biện pháp tự vệ sẽ làm suy giảm lợi thế cạnh tranh, mất một phần hoặc toàn bộ thị trường xuất khẩu Ấn Độ vào tay các đối thủ cạnh tranh Ấn Độ và/hoặc các quốc gia khác.

Xuân An