Bắc Giang: Hơn 1,7 tỷ đồng lập quy hoạch Cụm công nghiệp Đại Lâm 2

Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 sẽ thu hút các ngành nghề như: Điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ, cho thuê kho xưởng.
cụm công nghiệp đại lâm 2
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đại Lâm 2, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. (Nguồn: bacgiang.gov.vn)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đại Lâm 2, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch

Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Đại Lâm và xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Ranh giới được giới hạn:

- Phía Bắc giáp với khu thương mại dịch vụ giáp đường tỉnh 299B;

- Phía Nam giáp dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Dầu, xã Đại Lâm;

- Phía Đông giáp ngòi Thảo và dân cư hiện trạng xã Đại Lâm;

- Phía Tây giáp đường tỉnh 293B.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 60 ha.

Về tính chất

Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 được xây dựng hướng tới mục tiêu là Cụm công nghiệp xanh, có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường, thu hút các ngành nghề: Ngành điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ, cho thuê kho xưởng.

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải...; công trình như văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà xưởng sản xuất...

Một số chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

bắc giang quy hoạch

Nguyên tắc thực hiện quy hoạch:

Việc lập đồ án quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Đại Lâm 2 phải phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hiện trạng khu vực nghiên cứu; Tuân thủ những quy định về bảo vệ hành lang an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua khu vực; Phân tích, đánh giá nhu cầu, mô hình phát triển cho khu vực; Khai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hợp lý trong khu vực.

Về định hướng sử dụng đất và tổ chức không gian:

- Xác định tính chất, mục tiêu, động lực phát triển của khu vực;

- Dự báo quy mô lao động; nhu cầu quỹ đất xây dựng; lựa chọn các chỉ tiêu đất đai, kinh tế - kỹ thuật (cấp nước, cấp điện, thoát nước…) phù hợp với tính chất, loại hình công nghiệp và yêu cầu phát triển;

- Xác định quy mô các khu chức năng: Văn phòng, thương mại dịch vụ, đất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu vực nghĩa trang, khu cần bảo tồn...;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô đất; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí;

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn.

Về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:

- Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hoá quy hoạch về vị trí, quy mô bãi đỗ xe; hào và tuynel kỹ thuật;

- Đánh giá về địa hình, địa chất; xác định lưu vực và phân lưu vực tiêu thoát nước chính; hướng thoát nước, vị trí, quy mô các công trình tiêu thoát nước; xác định cốt xây dựng đối với từng ô đất;

- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;

- Xác định nguồn cấp điện, tính toán nhu cầu sử dụng điện, phụ tải, các trạm phân phối, các tuyến đường dây cao thế, hạ thế và chiếu sáng;

- Quy hoạch hệ thống, mạng lưới thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải; thu gom, xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường;

- Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;

- Xác định hệ thống các công trình ngầm (nếu có);

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng

Cụm Công nghiệp Đại Lâm 2 sẽ ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải...; Công trình: Văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà xưởng sản xuất...

Tổ chức thực hiện

- Cơ quan cơ phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng;

- Chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch: Công ty Cổ phần xây dựng 179.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian hoàn thành lập đồ án không quá 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Kinh phí, nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí: Tổng chi phí khoảng 1.702.114.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm linh hai triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp

Khánh Vy