BHXH tỉnh Hà Tĩnh: 6 giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Bà Đặng Thị Hoa - Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh vừa có trao đổi với Tạp chí Công Thương về vấn đề này.

Phóng viên: Đề nghị Bà cho biết những giải pháp và kết quả tiêu biểu của BHXH tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong năm 2022, qua đó góp phần vào phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh:
Bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh (bên trái)

Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát định hướng phát triển của địa phương, với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo đà phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2022, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là 6 kết quả tiêu biểu:

 1. Tiếp tục mở rộng lưới an sinh thông qua việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Lực lượng lao động tham gia BHXH: Đạt bao phủ 21,7% tăng 1,3% so với KQ 2021, vượt 0,7% so với chỉ tiêu HĐND
  tỉnh giao trong Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Bao phủ BHYT: Đạt 92,6% tăng 1,4% so với kết quả năm 2021, vượt 0,6% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao trong Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
 2.  Giải quyết kip thời, chính xác cho gần 71 nghìn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, hưởng trợ cấp thất nghiệp; hơn 1,8 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả hơn 5 nghìn tỷ đồng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
 3. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua các chương trình phối hợp với các sở, ngành, chính quyền, đoàn thể với các phương pháp truyền thông linh hoạt, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Trên cơ sở chính sách BHXH, BHYT, BHTN được lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, làm cho người dân thấy được giá trị mà chính sách mang lại cho chính bản thân họ và gia đình.
 4. Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT thông qua hệ thống các phần mềm trong quản lý và các quy trình nghiệp vụ. Phát triển ứng dụng VssID BHXH số cho người tham gia BHXH, BHYT, tạo điều kiện để người dân tự kiểm soát được quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN của chính mình và ững dụng thẻ BHYT điện tử thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh, chữa bệnh.
 5. Triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đến 31/12/2022 toàn tỉnh đã đồng bộ, xác thực được 91% người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đến nay là 99%). Giúp người dân có thể sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp để thay thế thẻ KCB BHYT khi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.
 6. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng số thu BHXH, BHYT, BHTN và giảm tỷ lệ nợ có tính lãi với mức thấp nhất; năm 2022 toàn tỉnh đã thu trên 3 nghìn tỷ đồng với dư nợ tính lãi đạt dưới 3%, tỷ lệ tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
  Tuyên truyền tới người dân tham gia BHXH, BHYT
  Tuyên truyền tới người dân tham gia BHXH, BHYT

Phóng viên: Năm 2023, phát sinh nhiều thách thức do ảnh hưởng của những biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã có những kế hoạch và giải pháp như thế nào nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ngành và địa phương giao trong thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT.

Đặng Thị Anh Hoa: Để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát kế hoạch của BHXH Việt Nam trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện để triển khai phù hợp trên địa bàn của tỉnh. BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tập trung vào 6 giải pháp trọng tâm:

Một là: Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền đưa 2 chỉ tiêu: Lực lượng lao động tham gia BHXH và người dân tham gia BHYT vào Nghị quyết phát triển KT-XH hàng năm của địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Chính phủ.

Hai là: Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành, chính quyền, đoàn thể liên quan trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 72 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo ASXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; theo đó có quy định chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng.

Ba là: Phối hợp Ngành Giáo dục triển khai hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024, đảm bảo  100% học sinh, sinh viên được cấp thẻ BHYT đầu năm học, khóa học theo quy định của pháp luật.

Bốn là: Phối hợp Ngành Y tế thực hiện có hiệu quả dự toán chi khám chưa bệnh BHYT năm 2023 được Chính Phủ giao, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Đề án 06, phối hợp Ngành Công an xử lý các dữ liệu đang còn có sự chồng chéo để hưởng tới 100% người dân tham gia BHXH, BHYT có dũ liệu đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư.

Sáu là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo việc thực thi chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc dư nợ đóng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Truyền thông chính sách BHXH, BHYT
Truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian tới, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực về chính sách BHXH, BHYT nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT, coi người dân tham gia BHXH, BHYT là trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người tham gia.

Phóng viên: Cảm ơn Bà.