Bộ Công Thương đề xuất 3 định hướng ưu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Hội nghị Quan chức Kinh tế ASEAN hẹp là sự kiện đầu tiên của kênh kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và cũng là Hội nghị cấp quan chức quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch nhằm xác định các định hướng ưu tiên kinh tế của ASEAN để triển khai trong năm 2020.

Ngày 28/11/2019, tại Quảng Ninh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN hẹp (SEOM Retreat) và các Hội nghị kỹ thuật có liên quan.

Đây là sự kiện đầu tiên của kênh kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và là Hội nghị cấp quan chức quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch nhằm xác định các định hướng ưu tiên kinh tế của ASEAN để triển khai trong năm 2020.

năm chủ tịch asean
Hội nghị SEOM Retreat là sự kiện đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam nhằm xác định các định hướng ưu tiên kinh tế của ASEAN để triển khai trong năm 2020

Ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, Hội nghị lần này có vai trò hết sức quan trọng. Hội nghị là dịp để nước chủ nhà trình bày về sáng kiến ưu tiên của mình lên ASEAN và thông qua việc góp ý của các nước ASEAN để sẵn sàng bắt tay xây dựng Năm ASEAN thành công.

Bên cạnh việc xác định các ưu tiên kinh tế do Việt Nam đề xuất, Hội nghị SEOM hẹp lần này còn là dịp để các nước thảo luận ưu tiên của các nhóm công tác chuyên ngành, chương trình làm việc của cả năm 2020, tình hình hoạt động của đại diện kinh tế tại Phái đoàn thường trực ASEAN, việc gia nhập ASEAN của Đông-ti-mo, ông Lương Hoàng Thái thông tin.

năm chủ tịch asean
Hội nghị SEOM Retreat là dịp để Việt Nam trình bày về sáng kiến ưu tiên của mình lên ASEAN và thông qua việc góp ý của các nước ASEAN để sẵn sàng bắt tay xây dựng Năm ASEAN thành công

Trong Hội nghị SEOM lần này, với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề Gắn kết và Chủ động thích ứng, Việt Nam đã đặt ra 3 định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN của năm 2020.

Cụ thể, đó là thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Trên cơ sở 3 định hướng này, Việt Nam đang xây dựng và tổng hợp các sáng kiến, ưu tiên cụ thể.

“Tại Hội nghị SEOM hẹp này, Việt Nam sẽ giới thiệu 3 định hướng này và sơ bộ các sáng kiến, ưu tiên để tham vấn với các nước ASEAN, trước khi thống nhất toàn bộ vào trước kỳ họp SEOM chính thức lần thứ nhất vào tháng 1 năm sau”, ông Lương Hoàng Thái nói.

năm chủ tịch asean

năm chủ tịch asean
Hội nghị SEOM lần này, Việt Nam đã đặt ra 3 định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN của năm 2020. Trên cơ sở 3 sáng kiến này, Việt Nam đang xây dựng và tổng hợp các sáng kiến, ưu tiên cụ thể

Thông tin thêm về những sáng kiến đề xuất của Việt Nam, ông Lương Hoàng Thái cho biết, riêng kênh kinh tế, Việt Nam đã xây dựng được Dự thảo 15 sáng kiến ưu tiên khác nhau, thể hiện quan điểm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác nội dung kinh tế ASEAN năm 2020 như thế nào.

Những chủ đề ưu tiên này gắn chặt với chủ đề ưu tiên chung của toàn bộ năm ASEAN cho tất cả các kênh, bao trùm toàn diện những ý tưởng hợp tác ASEAN của Việt Nam được các bộ, ngành xây dựng và được Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo sát sao để hoàn thành nên ý tưởng này.

“Đây là dịp đầu tiên chúng ta đệ trình sáng kiến này lên các nước ASEAN để các nước ASEAN cùng góp ý và thông qua việc góp ý, Việt Nam sẵn sàng bắt tay chuẩn bị ngay xây dựng năm ASEAN thành công”, ông Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Với chủ đề “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng”, Việt Nam trong Năm Chủ tịch sẽ thực hiện vai trò củng cố khối đoàn kết, thống nhất và sức mạnh nội tại của ASEAN, gắn bó với người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Để đảm nhiệm và thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Công Thương xác định phấn đấu đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong ASEAN, tích cực củng cố đoàn kết, gắn bó giữa các nước thành viên; nâng cao sức mạnh nội khối cũng như năng lực ứng phó trước những thách thức.

5 định hướng ưu tiên chính sẽ được Việt Nam thúc đẩy thực hiện trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 bao gồm: Tăng cường thực hiện vai trò và đóng góp của ASEAN vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; Thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN nhằm tạo dựng các giá trị chung của ASEAN; Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa và phát triển bền vững với các nước trên thế giới; Nâng cao năng cao năng lực thích ứng và hiệu quả của ASEAN thể hiện qua cải cách thể chế, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN…

 

Hạ An