Bộ Công Thương duyệt giá tạm cho 19 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Ngày 24/5/2023 tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị với Chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, để làm rõ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện các dự án.
Nhà máy điện gió Ea Nam Dak Lak
Đến ngày 24/5/2023, đã có 19 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với công suất tổng cộng 1.347MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt, thông qua giá tạm.

Hội nghị nhằm đưa các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp vào vận hành trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời đảm bảo các quy định pháp luật. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), cũng như đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của EVN.

Theo thông tin cập nhật đến ngày 24/5/2023, đã có 37 trong tổng số 85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện thuộc EVN (EVNEPTC) để phục vụ quá trình đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện.

Đối với 48 dự án còn lại chưa gửi hồ sơ, EVNEPTC cũng đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục gửi, cung cấp các hồ sơ tài liệu dự án phục vụ cho công tác đàm phán, thỏa thuận giá điện.

Qua quá trình rà soát hồ sơ, đàm phán và căn cứ cơ sở Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 17/5/2023, trong số 37 dự án đã gửi hồ sơ thì đến ngày 24/5/2023 EVN nhận được đề nghị áp dụng giá tạm của 24 dự án. Hai Bên đã họp và thống nhất: (i) Giá mua điện tạm (chưa bao gồm thuế VAT) bằng 50% giá trần của khung giá phát điện cho từng loại hình nhà máy điện quy định tại Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương; (ii) Giá mua điện chính thức và việc quyết toán tiền điện sẽ thực hiện theo hướng dẫn/quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, có 19 dự án/hoặc một phần dự án (bao gồm: các Nhà máy Điện gió gió Nam Bình 1, VPL Bến Tre, Yang Trung, Chơ Long, Hưng Hải Gia Lai, Lạc Hòa 2, Hòa Đông 2, Viên An, Hanbaram, Hướng Hiệp 1, Tân Phú Đông, Hiệp Thạnh, Ia Le 1, Hướng Linh 7; các Nhà máy Điện Mặt Trời Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 3,  Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3 và NMĐ mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac) với công suất tổng cộng 1.347MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt, thông qua giá tạm. EVNEPTC và Chủ đầu tư đang phối hợp để sớm ký kết Hợp đồng mua bán điện.

Có 01 cự án là Nhà máy Điện gió Nhơn Hội giai đoạn 2 với công suất 30MW) đã hoàn thành đàm phán, hiện đang hoàn thiện thủ tục để sớm trình Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm.

Đối với 04 dự án với công suất tổng cộng 154MW, gồm Nhà máy Điện gió Số 5, các Nhà máy Điện gió Thạnh Hải 2, 3, 4 và Cầu Đất, EVNEPTC và Chủ đầu tư vừa tiến hành đàm phán vừa tiếp tục rà soát hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Với mục đích đưa các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp vào vận hành trong thời gian sớm nhất, EVNEPTC đã thành lập nhiều tổ đàm phán để sẵn sàng trao đổi và hướng dẫn giải quyết các vướng mắc.

EVN và EVNEPTC đề nghị Chủ đầu tư các dự án (kể cả các dự án chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm) tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ các hồ sơ phục vụ đàm phán, đặc biệt là các hồ sơ pháp lý; phối hợp với EVNEPTC và đơn vị vận hành hệ thống điện để thực hiện ngay công tác thí nghiệm và thử nghiệm của nhà máy điện, khẩn trương tổ chức nghiệm thu và hoàn thành các thủ tục và gửi hồ sơ công nhận vận hành thương mại (COD) theo quy định của hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký kết, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Để có thể huy động các nhà máy điện nói chung và các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp nói riêng vào vận hành phát điện lên lưới quốc gia, dự án phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy… Trong lĩnh vực điện lực, theo quy định tại Luật Điện lực, các dự án điện trước khi được đưa vào khai thác phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Theo hướng dẫn từ Bộ Công Thương, việc thoả thuận giá tạm thời và lập hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương cần được các chủ đầu tư thực hiện song song, khẩn trương tối đa, thực hiện đúng hướng dẫn của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ trước pháp luật.

Trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với các nhà máy điện năng lượng tái tạo đã được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương.

Minh Quân