Bộ Công Thương nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 28/2/2023, tại điểm cầu Trụ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại điểm cầu Bộ Công Thương, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Bộ, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Công Thương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thống nhất nhận thức, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách, giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian tới, đó là: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng tiêu cực; Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vững mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng “không ngừng, không nghỉ” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Do đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên cần nắm vững để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Qua Cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm” - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Bí thư Đảng ủy khối Trung ương đề nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ các cơ quan thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và người lao động tại các cơ quan cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, từ đó xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mình; thường xuyên giữ mình, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, chí công vô tư.

Khánh Hương