Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) mới đây đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-ĐTĐL ngày 31/12/2021 phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.

Mức trần của giá điện năng thị trường điện năm 2022

Kế hoạch này được phê duyệt căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực; Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BCT và Thông tư số 24/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Đồng thời, căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022 và theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022 và Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.

Theo đó, mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2022 là 1602,3 đồng/kWh. Nhà máy điện mới tốt nhất năm 2022 là Nhà máy nhiệt điện Thăng Long. Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2022 được quy định cụ thể kèm theo Quyết định này.

Về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) trong năm 2022, trong trường hợp 02 bên đã thống nhất trong hợp đồng mua bán điện thì áp dụng mức tỷ lệ được quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp 02 bên chưa thống nhất thì áp dụng phương án alpha bằng 80% đối với nhà máy nhiệt điện và 90% đối với nhà máy thủy điện cho đến khi hai bên đạt được thống nhất.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện các nội dung của Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 theo quy định. Đồng thời tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT (công bố riêng cho từng nhà máy điện).

Trường hợp các đơn vị phát điện chưa thống nhất được với đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng thì các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để tính toán, đề xuất và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước ngày 15/6/2022.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lập tại Văn bản số 7998/EVN-KH ngày 28/12/2021 với các nội dung chính như sau:

Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc, bao gồm cả sản lượng điện mặt trời mái nhà năm 2022 là 275,505 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 133,622 tỷ kWh và mùa mưa là 141,883 tỷ kWh.

Thông số đầu vào cơ bản để lập Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022 bao gồm: Tốc độ tăng trưởng GDP, tần suất nước về các hồ thuỷ điện, khối lượng khí bao tiêu tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cho sản xuất điện (theo Văn bản số 1024/DKT ngày 30/12/2021 của Vụ Dầu khí và Than), mực nước đầu tháng của các hồ thủy điện trong năm 2022.

Cơ cấu sản xuất điện theo các loại nguồn điện, dự kiến điện năng sản xuất của các nhà máy điện và điện nhập khẩu các tháng năm 2022. Trong đó, các đơn vị phát điện có trách nhiệm chủ động thực hiện công tác chuẩn bị phát điện, bao gồm đảm bảo công suất sẵn sàng của các tổ máy và thu xếp nguồn nhiên liệu sơ cấp (than, khí, dầu) cho phát điện hàng tháng trong năm 2022; Sản lượng mua bán điện thực tế của các nhà máy điện (theo hợp đồng mua bán điện, phương án giá điện) sẽ được xác định theo các quy định liên quan về giá điện và thị trường điện.

Quyết định cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm bám sát và cập nhật diễn biến thực tế của phụ tải điện, các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho hệ thống điện quốc gia. Trường hợp có những ảnh hưởng bất thường đến việc đảm bảo an ninh cung cấp điện, phải kịp thời báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Cục Điều tiết điện lực) xem xét, chỉ đạo.

EVN chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các phương án đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ lễ, Tết trong năm 2022. Chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Cục Điều tiết điện lực) chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2022, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) trước ngày 28/02/2022....

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Cục Điều tiết điện lực; Vụ Dầu khí và Than triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Công Thương được giao tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Tăng cường, đẩy mạnh và phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trên phạm vi cả nước để góp phần đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế xây dựng các công trình nguồn điện và các công trình lưới điện giúp tăng cường khả năng truyền tải công suất các dự án gió, mặt trời theo quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình điện theo thẩm quyền;

Theo dõi, giám sát và kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện, đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành ổn định các nguồn điện, lưới điện truyền tải; Cập nhật, rà soát và đôn đốc các dự án nguồn-lưới điện đảm bảo vận hành đáp ứng tiến độ theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2022 và các năm sau.

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và các đơn vị liên quan đôn đốc quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện, lưới điện mới vào vận hành, đặc biệt là các nhà máy điện ở khu vực phía Bắc để đảm bảo cung cấp điện.

Cục Điều tiết điện lực tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2022. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc EVN, các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tăng cường thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm của hệ thống điện;

Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp điện của EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các đơn vị phát điện và các Tổng công ty Điện lực trong năm 2022, đặc biệt trong các tháng mùa khô; báo cáo Bộ Công Thương về kết quả thực hiện.

Thường xuyên theo dõi các yếu tố có nguy cơ gây mất cân bằng cung cầu hệ thống điện quốc gia, báo cáo và đề xuất với Bộ Công Thương các giải pháp chỉ đạo, điều hành hoặc điều chỉnh các quy định liên quan. Chỉ đạo EVN và Chủ đầu tư các nhà máy điện sử dụng khí rà soát, sửa đổi, ký kết các hợp đồng mua bán điện (PPA) phù hợp với các hợp đồng mua khí (GSA) đã ký kết.

Hoàng Phương