Bộ Công Thương quy định rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý thị trường

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường nhằm quy định rõ trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2019. Thông tư quy định, khi được cấp có thẩm quyền giao thực hiện hoạt động công vụ, công chức có trách nhiệm mặc trang phục, đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng quy định.

Ngoài ra, phải thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ được giao hoặc phân công; ghi sổ nhật ký trước khi thực hiện nhiệm vụ và sau khi có kết quả thực hiện.

Mặt khác, lực lượng quản lý thị trường xử lý, giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch, lịch làm việc của cơ quan; tuyệt đối bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác; thực hiện việc phát ngôn hoặc cung cấp thông tin đúng quy định.

Hơn nữa, chú trọng việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, thẻ kiểm tra thị trường, tài sản công được cấp hoặc được giao đúng quy định.

Bộ Công Thương quy định rõ trách nhiệm của công chức trong hoạt động QLTT
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư nhằm quy định rõ trách nhiệm của công chức quản lý thị trường trong hoạt động công vụ

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ trong cơ quan.

Cụ thể, cán bộ quản lý thị trường không được có hành vi, cử chỉ, thái độ không đúng mực, lăng mạ, bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức trong hoạt động công vụ.

Bên cạnh đó, không giải quyết hoặc không tham mưu, ban hành văn bản trả lời liên quan đến chế độ, chính sách đúng thời hạn làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa hợp pháp hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân.

Đáng lưu ý, cán bộ quản lý thị trường cũng không được lợi dụng hoạt động công vụ bao che, dung túng hoặc thông đồng với tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính để làm trái các quy định của pháp luật nhằm mục đích tham ô, nhận hối lộ dưới mọi hình thức.

Không được gợi ý, đòi hỏi phải thỏa mãn các lợi ích vật chất, phi vật chất hoặc cố ý vay mượn tiền bạc, mua hàng của tổ chức, cá nhân đang trong quá trình thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, không được thu tiền xử phạt không đúng quy định; tham ô, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền thu phạt hành chính, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ hoặc tịch thu; sửa chữa hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán để tham ô, chiếm đoạt tiền phạt hành chính hoặc tang vật vi phạm hành chính…

Nếu công chức vi phạm quy định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Các vi phạm trong hoạt động công vụ phải bị xử lý và tùy theo mức độ để áp dụng quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức.

 

Hạ Vũ