Bộ trưởng Tài chính yêu cầu lập đoàn thanh tra ngay trong ngày thông báo ý kiến chỉ đạo

Hôm nay, Văn phòng Bộ Tài chính có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, yêu cầu lập ngay đoàn thanh tra trong ngày 25/5 để thanh tra Cục Thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh.
thong bao y kien chi dao bo truong

 

Kỳ Anh