Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng, Trưởng ban VSTBPN Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh gửi thư chúc mừng đến chị em nữ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh