Bưu Điện Bắc Giang: Hướng mốc doanh thu 442 tỷ đồng

Năm 2022, Bưu điện Bắc Giang phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch Tổng Công ty giao.

20220105171710-15

Ông Hứa Đình Thuyên, Giám đốc Bưu điện tỉnh chia sẻ về kế hoạch thực hiện năm 2022

Bưu Điện Bắc Giang (trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008, là đơn vị với chức năng, nhiệm vụ chính là thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh, cung cấp các dịch vụ Bưu chính công ích theo quy hoạch, kế hoạch phát triển Bưu chính và những nhiệm vụ công ích khác, hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin

Đến nay, Bưu điện Bắc Giang có 224 điểm mạng phục vụ bưu chính, trong đó 36 bưu cục cấp 1,2,3 và 182 điểm Bưu điện- Văn hóa xã và 6 ki ốt, đại lý, thùng thư độc lập. Năm 2021, Bưu điện tỉnh có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.

Tổng kết năm 2021, doanh thu của Đơn vị đạt hơn 330 tỷ đồng, bằng 107,7% kế hoạch năm, bằng 114% so với năm 2020, nộp ngân sách hơn 10,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động 13,2 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 3 triệu đồng/người/tháng so với năm 2020.

Năm vừa qua, Bưu điện tỉnh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Bưu điện Bắc Giang phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh; phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch Tổng Công ty giao; thu nhập bình quân người lao động là 17,2 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách 13 tỷ đồng.

Đơn vị sẽ triển khai có hiệu quả việc rà soát, bảo đảm chất lượng, an toàn dịch vụ, đặc biệt nhóm dịch vụ chi trả hành chính công; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng phạm vi thu thuế, tiền điện; triển khai hệ thống tuyển dụng, quản lý và trực tiếp tổ chức kinh doanh cho lực lượng cộng tác viên, đại lý thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

Đơn vị xây dựng và thực hiện các hoạt động tại Bưu điện- Văn hóa xã theo định hướng xây dựng thành cấp quản lý thứ 4; xây dựng mới quy trình dịch vụ trên cơ sở ứng dụng chuyển đổi số trong các công đoạn cung cấp dịch vụ nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng, tăng năng suất lao động và ngăn ngừa, hạn chế rủi ro.

Đẩy mạnh đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử PostMart.vn để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện-Văn hóa xã.

Năm 2022, Bưu Điện Bắc Giang phấn đấu khai thác và ứng dụng hiệu quả nền tảng mã địa chỉ gắn với bản đồ số nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics; phối hợp và sử dụng chung hạ tầng bưu chính trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ bưu chính để xâm hại an ninh quốc gia; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Minh Huế