Cảnh báo thông tin gây nhầm lẫn ảnh hưởng đến uy tín của Cục Xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại vừa lên tiếng cảnh báo về những thông tin gây nhầm lẫn ảnh hưởng đến uy tín của Cục trong việc tổ chức và giới thiệu các đoàn giao thương tại nước ngoài.

Trong thời gian qua, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) tiếp nhận phản ánh của một số doanh nghiệp hỏi về việc Cục XTTM có liên kết Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Việt Âu, Chi hội Doanh nhân Việt Âu thuộc Hiệp hội doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức đoàn giao thương và thông tin trên mạng xã hội không rõ ràng về việc giới thiệu các đoàn giao thương tại nước ngoài do Cục XTTM tổ chức...

Trước phản thông tin trên, Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập tại Quyết định số 78/2000/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2000, là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại và thực thi pháp luật Thương mại trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương và thương hiệu theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp và uy tín của Cục XTTM, Cục XTTM trân trọng thông báo: Ngoài các tổ chức chủ trì đề án xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục XTTM không ủy quyền, liên kết, hợp tác hay nhân danh doanh nghiệp, hội nêu trên thay mặt Cục XTTM tiến hành xây dựng hồ sơ và thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc tổ chức thực hiện đoàn giao thương, chương trình tour tham dự hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, thị trường tại nước ngoài…

Cá nhân các lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại không ủy quyền, liên kết, hợp tác hay cho phép bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào thay mặt lãnh đạo Cục XTTM tiến hành xây dựng hồ sơ và thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc tổ chức thực hiện đoàn giao thương, chương trình tour tham dự hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, thị trường tại nước ngoài…

Các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (XTTMQG) do Cục XTTM chủ trì đề nghị liên hệ trực tiếp Cục Xúc tiến thương mại.

 

PV