Cảnh sát giao thông sẽ trực ‘mắt thần’ - camera giao thông 24/24h

Đây là nội dung trong Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Theo Điều 9, Thông tư 32/2023/TT-BCA, đơn vị cảnh sát giao thông được giao quản lý hệ thống giám sát phải bố trí cán bộ trực tại Trung tâm điều hành 24/24 giờ để vận hành hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

cảnh sát giao thông
Camera giao thông - "những con mắt không ngủ" sẽ có cán bộ cảnh sát giao thông trực 24/24 giờ

Việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 28 Thông tư 32/2023/TT-BCA.

Theo đó, cảnh sát giao thông được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, thu thập hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có trách nhiệm hợp tác theo yêu cầu kiểm tra, kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cán bộ cảnh sát giao thông.

Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tất cả bằng chứng thu thập được từ thiết bị nghiệp vụ sẽ được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghi thu về hành vi vi phạm và lưu giữ trong hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác hồ sơ.

Khi phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông sẽ dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định.

Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập được về hành vi vi phạm, tổ cảnh sát giao thông cho xem tại nơi kiểm soát. Nếu chưa có thông tin, hình ảnh, kết quả tại nơi kiểm soát thì hướng dẫn người vi phạm xem khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị.

cảnh sát giao thông
Từ ngày 15/9, cảnh sát giao thông không phải thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát

Bên cạnh đó, Thông tư 32/2023/TT-BCA cũng quy định người dân không được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông với bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên người dân vẫn có quyền giám sát cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính thông qua nhiều hình thức: thông tin công khai của Công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ; kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp có điều kiện.

Thông tư 32/2023/TT-BCA chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Ngọc Châm