Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện sinh khối vốn 875 tỷ đồng tại Hậu Giang

Dự án có quy mô công suất thiết kế 20 MW; diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng khoảng 10,84 ha đất và 0,55 ha đất mặt nước, với mục tiêu sản xuất điện, truyền tải và phân phối.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2), Công ty CP Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ và Công ty CP Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Theo Văn bản số 292/UBND-NCTH ngày 9/3/2021 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa ký, dự án được xây dựng tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nhà máy có quy mô công suất thiết kế 20 MW; diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng khoảng 10,84 ha đất và 0,55 ha đất mặt nước, với mục tiêu sản xuất điện, truyền tải và phân phối.

Về quy mô đầu tư (bao gồm khu vực gian máy chính; khu vực phụ trợ; khu vực nhà hành chính; khu vực kho chứa; hành lang cây xanh và đường kết nối). Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến trên 875 tỷ đồng (từ nguồn vốn của nhà đầu tư). Dự án này được thực hiện theo hình thức: Nhà nước thu hồi đất và cho nhà đầu tư thuê đất để thực hiện dự án theo quy định.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong vòng 36 tháng (kể từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa). Còn thời gian hoạt động của dự án là 49 năm (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư).

UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND thị xã Long Mỹ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm tiếp theo của thị xã Long Mỹ làm cơ sở triển khai các thủ tục về đất đai theo quy định.

 

T.Xuân