Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Ngày 20/12/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 2148/QĐ-TTg cấp chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện tại các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai (huyện Gio Linh). Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như trong công tác cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng-an ninh của khu vực Trung bộ nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển ngành giao thông vận tải.

Về quy mô đầu tư, dự án đầu tư theo cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp II với công suất theo quy hoạch 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C hoặc tương đương với tổng số 5 vị trí đỗ tàu bay (có khả năng đỗ tàu bay code E).

Dự kiến, thời gian thực hiện dự án là 50 năm, trong đó, giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng bắt đầu từ 2021 - 2024 với thời gian thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 22 tháng. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn dự án là 47 năm 4 tháng.

Thủ tướng cũng giao cho nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đề xuất lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trên. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin và số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cũng như các giải trình liên quan đến hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo ý kiến thẩm định của các bộ ngành Trung ương.

Thủ tướng cũng đồng ý chuyển giao các công trình quản lý hoạt động bay từ nhà đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị cho Tổng công ty quản lý bay Việt Nam để quản lý và sử dụng. Đồng ý tách dự án giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Quảng Trị thành dự án riêng và giao UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, chủ trương đầu tư được phê duyệt và các quy định có liên quan. Hoàn thiện đăng tải thông tin mời khảo sát theo quy định tại điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Tuyệt đối không để xảy ra tỉnh trạng tiêu cực lãng phí, đảm bảo cân đối bố trí đủ, kịp thời vốn tham gia dự án. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các thủ tục tiếp theo…

[Quảng cáo]

Đông Sơn