Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Mức giảm trừ gia cảnh là 15,4 triệu gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu đồng/tháng và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng. Con số này hiện thấp so với mức sống tại các đô thị.

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV vào tháng 11/2023, trước ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện nay đã lỗi thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đã có kiến nghị Chính phủ, Quốc hội đưa vào chương trình sửa luật.

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh là 15,4 triệu gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu đồng/tháng và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng. Trong đó, 11 triệu đồng được cơ quan thuế xác định bằng "mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của một người" và 4,4 triệu đồng  xác định bằng 40% so với giảm trừ của bản thân người nộp thuế.

Mức giảm trừ gia cảnh này được duy trì từ tháng 7/2020. Trong khi kể từ sau dịch Covid-19, hầu hết mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đều tăng khoảng 20 - 30% khiến chi phí sinh hoạt của người dân đội lên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa nhận mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay thấp so với cuộc sống tại các đô thị và sẽ tăng mức này khi sửa luật.

Giảm trừ gia cảnh
Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay thấp so với mức sống tại các đô thị

Thuế thu nhập cá nhân gồm thuế từ người làm công ăn lương (chiếm chủ yếu) và thuế thu nhập từ cá nhân kinh doanh. Đây là một trong ba sắc thuế trụ cột, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2023, số thu thuế thu nhập cá nhân đạt 155.421 tỷ đồng, chiếm 10,6% so với tổng số thu nội địa. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là 108.228 tỷ đồng, đạt 108,7% so với năm 2022; chiếm khoảng 70% trong tổng số thu của sắc thuế này.

Ngọc Châm