Chốt con số xuất siêu 2 tháng đầu năm: 1,64 tỷ USD

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2021 (từ ngày 16/2 đến ngày 28/2/2021) đạt 21,60 tỷ USD, tăng 12,6% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 2/2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 02/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 95,85 tỷ USD, tăng 24,6% (tương ứng tăng 18,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xu​ất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 68,52 tỷ USD, tăng 31,5% (tương ứng tăng 16,41 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 27,33 tỷ USD, tăng 10,1% (tương ứng tăng 2,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.  

Trong kỳ 2 tháng 2 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,14 tỷ USD. Tính chung trong 2 tháng/2021, cán cân thương mại xuất siêu 1,64 tỷ USD.

Xuất khẩu

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02 năm 2021 đạt 10,23 tỷ USD, tăng 2,9% (tương ứng tăng 293 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 02/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 2/2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 02/2021 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 201 triệu USD, tương ứng tăng 11,5%;

Sắt thép các loại tăng 179 triệu USD, tương ứng tăng 98%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 157 triệu USD, tương ứng tăng 9,8%...

Như vậy, tính trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 48,74 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 2/2021 đạt 7,91 tỷ USD, tăng 5,3% tương ứng tăng 400 triệu USD so với kỳ 1 của tháng.

Qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 02/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 37,01 tỷ USD, tăng 32,1% (tương ứng tăng 8,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2021 đạt 11,37 tỷ USD, tăng 23% (tương ứng tăng 2,12 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 02/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 02/2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 299 triệu USD, tương ứng tăng 22,9%;

Chất dẻo nguyên liệu tăng 177 triệu USD, tương ứng tăng 61,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 164 triệu USD, tương ứng tăng 6,9%...

Như vậy, tính trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 47,11 tỷ USD, tăng 25,5% (tương ứng tăng 9,56 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 2 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 2 năm 2021

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 7,51 tỷ USD, tăng 18% (tương ứng tăng 1,15 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 02/2021.

Tính trong 2 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 31,51 tỷ USD, tăng 30,8% (tương ứng tăng 7,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Bình Lục