CNG Việt Nam: Tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 đạt 54%

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam cho biết lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt 126,8 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 44% kế hoạch năm và tăng 54% so với năm 2021.

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG – sàn HoSE) cho biết sản lượng khí khí thiên nhiên nén (CNG) trong quý 4/2022 đạt 76,29 triệu Sm3 và mức doanh thu thuần đạt 925,7 tỷ đồng, tăng 4% so với quý 4/2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán trong cùng kỳ chỉ tăng 3% nên lợi nhuận gộp của công ty trong quý 4/2022 tăng 14,22%, đạt 85,9 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, CNG Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 đạt 35,6 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với quý 4/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận sản lượng khí CNG đạt 314,79 triệu Sm3, đạt 110% kế hoạch cả năm. Qua đó, công ty đạt 4.185,6 tỷ đồng doanh thu thuần và 126,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022, lần lượt tăng 37% và 54% so với năm 2021. Nếu so với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, CNG Việt Nam đã hoàn thành vượt 29,3% mục tiêu doanh thu và 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem tại đây.

Giá cổ phiếu CNG Việt Nam
Diễn biến giá cổ phiếu CNG của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kể từ đầu năm 2022 đến nay. (Nguồn: FireAnt)

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CNG Việt Nam đạt 1.280,9 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do tài sản ngắn hạn đã tăng hơn 24%. Đáng chú ý tiền và các khoản tương đương tiền đạt 380,6 tỷ đồng (chiếm 30% tổng tài sản) - tăng gần 35%, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 94,2 tỷ đồng (chiếm 7% tổng tài sản) - tăng 175%, và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 471,5 tỷ đồng (chiếm 37% tổng tài sản) - tăng 7% trong năm 2022.

Đối với nguồn vốn, nợ phải trả của công ty trong năm 2022 đã tăng hơn 17% lên 704 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp 6 lần, lên 33,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt gấp 2,4 lần và 11,3 lần, lên 22,5 tỷ đồng và 47,8 tỷ đồng.

CNG Việt Nam là một trong những thương hiệu uy tín trong ngành công nghiệp Khí tại Việt Nam. Hiện công ty đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng bình quân 11 – 13%/năm trong giai đoạn từ 2023 – 2025, chiếm 70% thị phần cung cấp khí CNG và 60% thị phần cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) bằng xe bồn và toàn quốc.

Tong năm 2023, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ tập trung tăng cường công tác dự báo, đánh giá khả năng cấp khí cho từng giai đoạn, từng khu vực làm cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công ty sẽ liên tục cập nhật, bám sát tiến độ nhập khẩu khí LNG của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và nhu cầu sản xuất kinh doanh để đầu tư phù hợp, kịp thời. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản trị.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu CNG của CNG Việt Nam tăng 3,73% lên 27.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên gần nhất đạt hơn 86.000 đơn vị.

Duy Quang