Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuộc EVNPSC thực hiện “3 tại chỗ”

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐVN) đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-CĐĐVN hỗ trợ 30 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động thuộc EVNPSC Trị An đã thực hiện chương trình “3 tại chỗ” hoàn thành mục tiêu kép: Đảm bảo an toàn bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục của nhà máy điện và đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Đoàn viên, người lao động thuộc EVNPSC Trị An thực hiện “3 tại chỗ”

Đoàn viên, người lao động thuộc EVNPSC Trị An thực hiện “3 tại chỗ”

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN là đơn vị quản lý công tác sửa chữa các nhà máy điện trải dọc ba miền của đất nước nên thường xuyên phải thực hiện “3 tại chỗ” để đảm bảo công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị an toàn, liên tục, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn.

“Để hỗ trợ và động viên tinh thần người lao động trong quá trình thực hiện “3 tại chỗ” BCH Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN phối hợp cùng đội ngũ chuyên môn bám sát và thực hiện đầy đủ những chủ trương, chính sách của Công đoàn cấp trên, đảm bảo mọi điều kiện cần thiết để người lao động yên tâm sản xuất” ông Hà cho biết.

Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An thăm hỏi và tặng qùa động viên đội ngũ công nhân kỹ thuật đang thực hiện “3 tại chỗ”

Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An thăm hỏi và tặng qùa động viên đội ngũ công nhân kỹ thuật đang thực hiện “3 tại chỗ” 

Chia sẻ cùng người lao động trước những khó khăn của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định hỗ trợ bữa ăn cho 30 đoàn viên, người lao động của Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN đang thực hiện “3 tại chỗ” do dịch Covid-19 bùng phát dịch lần thứ 4 năm  2021, với số tiền là 30.000.000 đồng.

Đội ngũ Công nhân kỹ thuật tiến hành sửa chữa thiết bị tại NMTĐ Trị An theo chương trình “3 tại chỗ”

Đội ngũ Công nhân kỹ thuật tiến hành sửa chữa thiết bị tại NMTĐ Trị An theo chương trình “3 tại chỗ”

Thay mặt đoàn viên và người lao động, ông Nguyễn Đăng Hà Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam. “Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên người lao động chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật được EVN giao và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả”./.

Hà Trung