Công đoàn PVFCCo tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, phát triển”

Tại chương trình Kỷ niệm 19 năm Ngày truyền thốngTổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo), Công đoàn PVFCCo đã báo cáo tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và Phong trào thi đua 30 ngày đêm lao động sáng tạo bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2023.

Ngay sau khi nhận được các chương trình, kế hoạch triển khai “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Công đoàn PVFCCo đã phối hợp cùng Hội đồng khoa học công nghệ Tổng công ty tổ chức ký kết giao ước thi đua triển khai chương trình, ban hành hướng dẫn và tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia.

Công đoàn PVFCCo
Tổng giám đốc PVFCCo đã ban hành quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Chương trình

Sau thời gian triển khai từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2023, trong toàn Tổng công ty đã ghi nhận 309 sáng kiến, đạt 206% so với chỉ tiêu 200 sáng kiến mà CĐ DKVN giao, tổng giá trị làm lợi 41 tỷ đồng. Một trong những giải pháp trọng tâm, trọng điểm để thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến phải kể đến đó là Phong trào thi đua 30 ngày đêm lao động sáng tạo bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2023 (từ ngày 28/03/2023 đến hết ngày 26/04/2023) nhằm chung tay, đồng hành cùng Chính quyền và Nhà máy thực hiện thành công công tác BDTT năm 2023.

Công đoàn PVFCCo
Công đoàn PVFCCo
Công đoàn Nhà máy Đạm Phú Mỹ tặng quà các tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng kiến ngay giữa kỳ bảo dưỡng tổng thể

Với tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thống nhất CBCNV, đoàn viên, hội viên bằng hành động và các giải pháp cụ thể, PVFCCo đã thực hiện thành công BDTT Nhà máy an toàn – hiệu quả – chất lượng và vượt tiến độ 04 ngày; thực hiện hoàn thành các hạng mục công việc theo kế hoạch đề ra, cũng như các hạng mục phát sinh trong quá trình bảo dưỡng; không có trường hợp bị tai nạn sự cố; có 533 ý tưởng được công nhận (chỉ tiêu phát động: 200 ý tưởng/ sáng kiến), đạt 266 % chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác BDTT vượt tiến độ đã đưa nhà máy sớm hoạt động ổn định trở lại và kịp thời cung ứng sản phẩm ra thị trường; góp phần làm lợi cho PVFCCo cũng như Petrovietnam hàng chục tỷ đồng.

Công đoàn PVFCCo
Công đoàn PVFCCo cũng đã quyết định Khen thưởng cho 533 ý tưởng được công nhận, với tổng tiền thưởng 106,6 triệu đồ

Nhằm kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, phát triển”, Tổng giám đốc PVFCCo đã ban hành quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Chương trình. Để biểu dương các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chương trình thi đua bảo dưỡng Nhà máy năm 2023, Công đoàn PVFCCo cũng đã quyết định Khen thưởng cho 533 ý tưởng được công nhận, với tổng tiền thưởng 106,6 triệu đồng.

Công đoàn PVFCCo cũng đã quyết định Khen thưởng cho 533 ý tưởng được công nhận, với tổng tiền thưởng 106,6 triệu đồ
Công đoàn PVFCCo cũng đã quyết định Khen thưởng cho 533 ý tưởng được công nhận, với tổng tiền thưởng 106,6 triệu đồ
Chương trình “1 triệu sáng kiến”, đóng góp lớn vào kết quả SXKD nổi bật của Tổng công ty trong năm 2022 và thành công BDTT Nhà máy ĐPM năm 2023

Phát biểu chỉ đạo về đẩy mạnh phong trào sáng kiến ý tưởng, giải pháp kỹ thuật tại Tổng công ty, Tổng giám đốc Lê Cự Tân biểu dương những hiệu quả thiết thực mà tập thể CBNV-NLĐ PVFCCo đã đạt được trong Chương trình “1 triệu sáng kiến”, đóng góp lớn vào kết quả SXKD nổi bật của Tổng công ty trong năm 2022 và thành công BDTT Nhà máy ĐPM năm 2023. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Lê Cự Tân cũng thẳng thắn đánh giá một số mặt cần khắc phục trong phong trào SKSC tại Tổng công ty; đặc biệt nhấn mạnh vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị, bộ phận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện để các ý tưởng, sáng kiến nhanh chóng đi vào thực tiễn hoạt động, cần đẩy mạnh sáng kiến, ý tưởng trong khối kinh doanh, văn phòng, các đơn vị thành viên để từ đó kịp thời nhận diện, đánh giá, giải quyết các khó khăn về công tác thị trường, tài chính, marketing, tiết giảm chi phí… hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, tài chính được giao, xa hơn là các mục tiêu trung hạn và dài hạn của Tổng công ty.

Nguyên Vỵ