Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP: Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ Công đoàn cơ sở và công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19 đợt 4 ở Việt Nam, gây ảnh hưởng rất lớn đến SXKD, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Cocid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 và văn bản số 2422/TLĐ ngày 31/7/2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn.

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã khẩn trương, tích cực, chủ động triển khai các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy, HĐQT và phối hợp với Tổng giám đốc để hỗ trợ các công đoàn cơ sở và công nhân lao động tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang thực hiện SXKD và chống dịch Covid-19 tập trung tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội…

Cụ thể, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã quyết định hỗ trợ 30 công đoàn cơ sở trực thuộc với 5.955 công nhân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ số tiền là 425.000.000 đồng để các công đoàn cơ sở chủ động triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid- 19 với tinh thần: Trên thống nhất chủ trương nhanh, dưới khẩn trương, linh hoạt, kịp thời thông qua nhiều hình thức như: Trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội…. để thường xuyên nắm bắt thông tin, động viên, chia sẻ và tuyên truyền để công nhân lao động thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ và các quy định của Bộ Y tế, của địa phương và của doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công nhân là trên hết. Cùng với đó, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã chi số tiền là 614.500.000 đồng để hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể: Người lao động là F0 hỗ trợ 2,0 triệu đồng; là F1 phải cách ly y tế theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ 1,0 triệu đồng; còn lại các đối tượng khác như phải cách ly tại nhà, có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai, lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu bị phong tỏa hỗ trợ 500.000 đồng.

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trong bối cảnh hiện nay với tinh thần khẩn trương, linh hoạt, kịp thời nhằm động viên, hỗ trợ người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống, ổn định sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của các đơn vị và Tổng công ty.

Trong thời gian tới, theo nhận định tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, các chỉ đạo của Công đoàn các cấp và Kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống Covid-19 ngày 03/8/2021, ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời các diễn biến của đại dịch tại đơn vị về Công đoàn Tổng công ty để tiếp tục có những chính sách kịp thời chăm lo cho người lao động và người thân trong gia đình. Các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn sử dụng kinh phí được hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ và động viên kịp thời người  lao động nhất là trong tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước đó, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ủng hộ 5,0 tỷ đồng vào Quỹ Vắc- xin của Chính phủ tại "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19" ngày 05/6/2021, đồng thời, Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện ủng hộ Quỹ này với số tiền 558.000.000 đồng.

Minh Thủy