Công đoàn VNSTEEL sơ kết quý I: Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động

Từ giữa tháng 4/2019 đến 20/4/2019, tại Vũng Tầu và Thanh Hóa, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.

Tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào đều tăng và biến động thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, đồng thời gây rất nhiều khó khăn đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Mặc dù vậy nhưng hầu hết các đơn vị đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh doanh đạt hiệu quả cao, đảm bảo đủ việc làm và giữ vững được ổn định về thu nhập cho người lao động.

Tổng kết hội nghị, ông Vương Duy Khánh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL biểu dương các công đoàn cơ sở đã sát cánh cùng với chuyên môn tại đơn vị lãnh đạo CNVC lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I/2019. Đồng thời yêu cầu các công đoàn cơ sở làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn cũng như công tác công đoàn. Các Chủ tịch công đoàn cơ sở tiếp tục nghiên cứu động viên tuyên truyền để người lao động gắn bó với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành vượt mức KH quý II và cả năm 2019 của các đơn vị và của TCT.

Công đoàn TCT cũng đã tập huấn về thực hiện nghị định 148/2018/CĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 05 và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, NĐ số 149/2018/NĐ-CP Qui định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tập huấn về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập huấn về Nghiệp vụ ủy ban kiểm tra và nghiệp vụ về công tác tài chính, công tác kiểm tra tài chính công đoàn, Mục đích của đợt tập huấn lần này là nhằn nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho các cán bộ Công đoàn cơ sở để thực hiện đúng theo Nghị định của Chính phủ, các qui định của Công đoàn cấp trên và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị và các cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ SX toàn diện, Bằng khen năm 2018 và 8 cá nhân được tặng Bằng LĐST đợt 2 năm 2018 của TLĐLĐVN, Công đoàn TCT đã trao thưởng hơn 200 triệu đồng cho 31/40 CĐCS đã thực hiện tốt về Thu, Nộp công tác tài chính công đoàn năm 2018; Tổ chức trao thưởng đột xuất cho 01 tập thể và 03 cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện nghiên cứu, vận hành sản xuất thành công sản phẩm Phôi đúc 150 x 150 x 12000 mm tại (VTM) mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, đầu tư, cũng tại Hội nghị Công đoàn TCT đã trao quà tượng trưng Hỗ trợ cho các Công đoàn cơ sở nhân tháng Công nhân năm 2019 với số tiền hỗ trợ là 375 triệu đồng.

Anh Kỷ