Công đoàn VNSTEEL: Sơ kết quý I, triển khai kế hoạch đại hội công đoàn các cấp và tập huấn nghiệp vụ tài chính

Vừa qua, tại hai điểm Quảng Ninh và Vũng Tầu, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2017, qu

Về dự Hội nghị ở cả 2 miền có hơn 200 đại biểu. Ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã chủ trì hội nghị. Hội nghị giao ban quý của Công đoàn Tổng công ty là hội nghị thường niên được tổ chức ở khu vực phía Bắc Miền Trung và phía Nam đã tổng kết công tác hoạt động công đoàn quý I/2017 và đề ra phương hướng hoạt động công tác công đoàn quý II/2017.

Có thể nói, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD nhưng trong quý I hầu hết các đơn vị trong Tổng công ty đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh doanh đạt hiệu quả cao, đảm bảo đủ việc làm và giữ được ổn định về thu nhập cho người lao động. Ông Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, biểu dương các công đoàn cơ sở đã sát cánh cùng với chuyên môn tại đơn vị lãnh đạo CNVC lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I/2017.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty đã quán triệt, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính công đoàn cho các CĐCS. Mục đích của đợt tập huấn lần này là nhằn nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho các cán bộ Công đoàn cơ sở tổ chức đúng lưu trình Đại hội và trang bị kiến thức cho các cán bộ Công đoàn cơ sở làm công tác Kiểm tra, công tác tài chính các cấp hiểu sâu và nắm chắc về các hoạt động thu, chi tài chính công đoàn để thực hiện theo đúng các qui định của Công đoàn cấp trên và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây chính là những kiến thức hết sức cần thiết với cán bộ công đoàn các cấp, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc hiện nay.

Tại Hội nghị Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ, và Bằng khen năm 2016, Công đoàn TCT đã trao thưởng hơn 200 triệu đồng cho 28/41 CĐCS đã thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn năm 2016 và Tổ chức trao thưởng cho Xí nghiệp Năng Lượng thuộc Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đơn vị đã đạt danh hiệu Nhà máy – Công viên đợt II năm 2016.

Dưới đây là một số  hình ảnh của Hội nghị 

Ông Vương Duy Khánh, Ủy viên BTV Công đoàn CTVN trao BK năm 2016 của CĐCTVN cho các tập thể và cá nhân ở khu vực phía Nam


Ông Đào Xuân Kỷ, UVBTV- Trưởng ban Tuyên giáo CĐTCT tập huấn công tác tài chính cho các đại biểu
Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch và bà Phạm Thị Hải, UVBTV Công TCT trao thưởng về công tác Tài chính cho các đơn vị

Ông Vương Duy Khánh, UVBTV Công đoàn CTVN trao cờ SX toàn diện năm 2016 của CĐCTVN cho các đơn vị khu vực phía Bắc