Công đoàn VNSTEEL: Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Vừa qua, tại hội trường Nhà văn hóa Công nhân Gang thép Thái Nguyên, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Buổi tập huấn đã thu hút 120 cán bộ tham dự.
anh khanh
Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP mang tới hội nghị hai chuyên đề: Chuyên đề Công tác tài chính Công đoàn cơ sở và Chuyên đề Một số kỹ năng trong công tác tổ chức đại hội và giải đáp các vướng mắc.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUT ngày 06/4/2022 của Ban thường vụ đảng ủy Tổng công ty về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thực hiện Kế hoạch số 104/KH-CĐT ngày 19/3/2022 về việc tổ chức đai hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, vừa qua, tại Thái Nguyên, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028.

tap the
Buổi tập huấn đã thu hút 120 đại biểu tham dự

Để hiểu rõ và thực hiện tốt các chỉ thị của Cấp ủy Đảng, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành Hướng dẫn số 164/HD-CĐT ngày 22/8/2022 về công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 do ông Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP triển khai, hướng dẫn thực hiện tại hội nghị.

anh truong
ông Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP mang tới hội nghị hai chuyên đề gồm: Chuyên đề Công tác tài chính Công đoàn cơ sở và chuyên đề về một số kỹ năng trong công tác tổ chức đại hội và giải đáp các vướng mắc.

hai pham thi

Bà Phạm Thị Hải, UV BTV, Chánh văn phòng Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP hướng dẫn chuyên đề về công tác bầu cử trong Đại hội Hội nghị phiên bầu thứ nhất BCH Công đoàn khóa mới và một số vấn đề liên quan đến công tác bầu cử

 

Minh Thủy