Công tác phát triển Đảng tại Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam - Kim chỉ nam cho thành công của doanh nghiệp

Dọc theo chiều dài 45 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) đã đóng vai trò then chốt, lãnh đạo xuyên suốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên “vừa hồng vừa chuyên”. Từ đó, giúp Công ty vượt mọi khó khăn, chiếm lĩnh thị trường, trở thành bạn hàng của không ít “đại bàng” là những doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam và xuất khẩu thành công ra thế giới.
pinaco
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiếp tục đề ra chiến lược phù hợp, quyết tâm đưa Pinaco vươn lên tầm cao mới

Không ngừng phát triển

Những ngày đầu thành lập, chi bộ Đảng đầu tiên của PINACO chỉ gồm 20 đảng viên, đến nay, Đảng bộ cơ sở của PINACO đã bao gồm 89 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ trực thuộc và 1 chi bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Kinh tế tỉnh Đồng Nai. Trong mọi dấu mốc phát triển của Công ty, Đảng bộ Công ty luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động, là trung tâm đoàn kết và là nhân tố quyết định thành công của PINACO.

Từ những ngày đầu thành lập với chồng chất khó khăn, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo Công ty vừa tăng gia sản xuất, vừa tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn phục hồi sản xuất. Giai đoạn đổi mới đất nước đến nay, Đảng bộ PINACO đã đề ra nhiều quyết sách nhằm xât dựng mạng lưới bán hàng, tiên phong đầu tư máy móc công nghệ… nhằm đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, phục vụ cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trong đó, có nhiều sản phẩm đã được “đại bàng” là các công ty đa quốc gia như Ford Việt Nam, Honda Việt Nam, Mercedez-Benz Việt Nam… đặt hàng.

Đáng chú ý, song song với việc đề ra các quyết sách phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng bộ PINACO luôn là hạt nhân đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo hai đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên, luôn coi trọng việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đồng thời, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”.

Bước vào giai đoạn 2021 – 2025,  giai đoạn đất nước hội nhập mạnh mẽ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đặt ra là không ngừng phát huy triền thống năng động, sáng tạo, quyết tâm đưa Công ty phát triển lên một tầm cao mới, hội nhập quốc tế thành công và trở thành công ty sản xuất pin và ắc quy hàng đầu ASEAN.

pinaco 1

Công nghệ sản xuất ắc quy AGM là công nghệ sản xuất ắc quy hiện đại đang được Pinaco áp dụng

Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ Công ty đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; thường xuyên đi sâu, đi sát các đơn vị để nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của của cán bộ, đảng viên, người lao động, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm để phát hiện những cán bộ có đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn các bộ cho các năm tiếp theo.

Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ nguồn kế cận. Rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế nội bộ góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật…

Chú trọng đặc biệt công tác phát triển Đảng

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ PINACO nói riêng.

Nhận thức công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng, Đảng bộ PINACO đã nỗ lực củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở Đảng tại đơn vị trực thuộc.

Tính đến tháng 4/2021, toàn Đảng bộ PINACO có 89 đảng viên/1.207 CBCNV, chiếm 7,37% số CBCNV hiện có trong Công ty. Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng bộ Công ty đều đưa vào Nghị quyết Đại hội chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên.

Hàng năm Đảng ủy Công ty đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Thông qua việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng.

Hằng năm, Đảng bộ PINACO luôn tổ chức cho quần chúng tham gia Khoá học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, là bước tiền đề cho quần chúng đối chiếu với các nội dung phấn đấu trở thành đảng viên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng…

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Công ty sẽ tìm người vào Đảng phải có: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Nhờ công tác phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc, Đảng bộ PINACO nhiều năm liền được tặng danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, PINACO đã không ngừng phát triển, trở thành doanh nghiệp pin ắc quy hàng đầu của không chỉ trong nước mà còn cả khu vực ASEAN. Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, Đảng bộ PINACO sẽ tiếp tục đề ra chiến lược phù hợp, quyết tâm đưa Công ty vươn lên tầm cao mới.

                                  Lê Văn Năm       

Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam