Công ty Cổ phần Hòa Việt: Đồng bộ các hoạt động về bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và sản xuất nguyên liệu thuốc lá…

Trong những năm qua, nhận thức được bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng có tác động đến môi trường, nên Chính sách chất lượng của Công ty được Lãnh đạo công bố "Sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường", từ đó tạo sự đồng bộ trong bảo vệ môi trường.

Biến đổi khí hậu toàn cầu mà Việt Nam là một trong những quốc gia được xác định sẽ chịu tác hại nặng do ô nhiễm môi trường. Để góp phần giảm thiểu lượng khí thải carbon gây ô nhiêm môi trường, Công ty Cổ phần Hòa Việt luôn kiểm soát các nguồn năng lượng tiêu thụ cho nhà máy chế biến tách cọng như điện, xăng dầu, nhiên liệu đốt nồi hơi... Đồng thời, duy trì hoạt động thống kê, phân tích để đề ra các giải pháp nhằm vừa tiết kiệm nguồn năng lượng vừa giảm chi phí.

Với khẩu hiệu: "Sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường", công cụ là Hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và sự đồng hành của Chương trình trách nhiệm xã hội, Công ty đã đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ trong các khâu, lĩnh vực sản xuất, nhằm tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, để công tác bảo vệ môi trường phù hợp với thực tế mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, giai đoạn 2015 - 2019, Công ty đã hoàn thành lập đề án bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai xem xét phê duyệt cho Dự án mở rộng sản xuất thuốc lá tấm.

Người dân làm giầu từ trồng cây thuốc lá
Người dân làm giầu từ trồng cây thuốc lá

Trước đây, Công ty từng sử dụng nồi hơi đốt bằng dầu FO, sau đó chuyển sang dùng than đá. Nhận thấy việc sử dụng những nhiên liệu này giá thành cao, công nghệ cũ tiêu hao nhiều nhiên liệu và khí thải có nồng độ các chất CO và SO2 khá cao. Vì vậy, Công ty đã quyết định phối hợp với một đơn vị cung ứng để đầu tư xây dựng lò hơi công nghệ tầng sôi, sử dụng nhiên liệu mùn cưa.

Với nguồn nhiên liệu tận dụng từ phế phẩm lâm nghiệp (Biomass) và công nghệ tiên tiến, hiệu suất sử dụng năng lượng trong nhiên liệu cao, chất thải khí được lọc qua môi trường nước trước khi xả vào môi trường. Từ đó, Công ty đã hạn chế rất nhiều việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, chi phí hơi công nghiệp giảm đáng kể và kết quả đo đạc môi trường cũng đảm bảo hơn.

Đối với nước thải, Công ty đã đầu tư Hệ thống thu gom và xử lý nước thải với công suất 150 m3/ngày để xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Chất lượng nước sau khi xử lý đã được chứng nhận tất cả các thông số kiểm tra mẫu nước sau xử lý đều có nồng độ đạt so với quy chuẩn hiện hành và được phép tái sử dụng.

Để kiểm soát tốt chất thải rắn, Công ty đã bố trí khu vực chứa riêng cho các loại chất thải. Sau khi được phân loại tại nguồn, tất cả chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất như dầu nhớt, các loại cao su, xỉ tro từ nồi hơi, phế phẩm thuốc lá và các loại chất thải nguy hại được đưa về khu vực tập kết. Công ty đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp có chức năng thu gom, xử lý rác. Năm 2018, Công ty đã xây dựng phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường do chất thải nguy hại gây ra.

Là một doanh nghiệp liên kết với nông dân để trồng cây thuốc lá, để thực hiện bảo tồn đất, nguồn nước và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường sinh thái và đảm bảo chất lượng của cây thuốc lá, Công ty đã cam kết với chính quyền địa phương và người trồng thuốc lá, cung cấp kiến thức cần thiết liên quan đến qui trình canh tác thuốc lá đến từng hộ nông dân.

Cụ thể, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) làm ô nhiễm môi trường, gây nhiều tác hại đến hệ sinh thái đồng ruộng cũng được Công ty quan tâm đúng mức. Danh mục thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học như Biocin, Angun và các loại hoạt chất ít độc hại được ưu tiên lựa chọn để dùng cho thuốc lá. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật thường xuyên thăm đồng, đánh giá tình hình sâu bệnh hại và chỉ khuyến cáo sử dụng thuốc  BVTV khi thật sự cần thiết.

Thuốc BVTV được Công ty mua và cung cấp trực tiếp cho nông dân để kiểm soát số lượng nông dân sử dụng. Thông qua các lớp dạy nghề hoặc tập huấn kỹ thuật, Công ty cũng trang bị cho người trồng thuốc lá nhiều kiến thức về lợi ích của việc thu gom, xử lý bao bì chứa thuốc BVTV phù hợp và trồng các loại cây thu hút côn trùng gây hại để giảm tần suất sử dụng thuốc BVTV trên cây thuốc lá.

Những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần Hoà Việt đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên đối với công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người lao động, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Thanh Tú