Công ty Cổ phần Tiên Hưng: Dấu ấn tuổi 15

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nhờ xác định đúng phương hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh, Công ty CP Tiên Hưng đã không ngừng vươn lên và phát triển ngày càng lớn mạnh. Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng vừa có những chia sẻ với phóng viên Tạp chí Công Thương xung quanh nội dung này.