Công ty CP Đồng Tả Phời: Nỗ lực tạo bứt phá

Với những định hướng rõ ràng đó, cùng sự đồng tâm, sáng tạo, Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022 đề ra.
dong ta phoi
Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 16/11/2019 trở thành một cột mốc có ý nghĩa quan trọng đánh dấu việc Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin đưa Nhà máy Tuyển đồng Tả Phời vào sản xuất chính thức. Mặc dù vậy, khó khăn vẫn chưa phải đã hết. Năm 2020, giá một số sản phẩm kim loại trên thị trường có nhiều biến động và liên tục giảm sâu, đặc biệt, nhất là tác động của dịch Covid-19, khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Đồng Tả Phời khó càng thêm khó, tổng kết cả năm Công ty làm ăn không có lãi.

Năm 2021, với quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự phối hợp giúp đỡ chặt chẽ, có hiệu quả của các Đơn vị trong TKV, các khách hàng, đối tác... Đồng Tả Phời đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đề ra.

Tiếp bước thành công, năm 2022, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch với những nhiệm vụ trọng tâm, như: Chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, không để lây nhiễm Covid-19 trong Công ty; Xây dựng văn hoá doanh nghiệp từng bước “Chính quy - Hiện đại” xây dựng hình ảnh và văn hoá Công ty chuyên nghiệp, trách nhiệm chung tay với cộng đồng, để mọi CBCNV trong Công ty thấy vinh dự và tự hào khi giới thiệu “Tôi là CBNV đồng Tả Phời”; Tăng cường công tác quản trị hợp đồng thuê ngoài thực hiện thi công khối lượng mỏ, triệt để áp dụng những chế tài theo hợp đồng đã ký kết để thực hiện công tác giao kế hoạch và kiểm đếm kế hoạch triển khai; Hoàn thành và áp dụng các cơ chế khoán; cải tiến chế độ tiền lương; Tăng cường quản trị chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Với những định hướng rõ ràng đó, cùng sự đồng tâm, sáng tạo, Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022 đề ra. Nổi bật như:

- Nộp ngân sách ước đạt trên: 414 tỷ đồng.

- Doanh thu ước đạt trên: 1.101 tỷ đồng.

- Lợi nhuận ước đạt trên: 26 tỷ đồng.

- Sản lượng tinh quặng sản xuất ước đạt: 33.959 tấn.

- Sản lượng tinh quặng tiêu thụ ước đạt: 33.935 tấn.

Thu nhập của người lao động trong Công ty luôn duy trì ổn định ở mức từ 12 đến 14 triệu đồng/người/tháng. Đây chính là cơ sở để cán bộ, nhân viên, người lao động yên tâm công tác, cống hiến.

dong ta phoi 1
Ông Nguyễn Tam Tính, Giám đốc Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh

Trong những năm tiếp theo, mục tiêu tổng quát Công ty đề ra là: An toàn - Phát triển - Hiệu quả; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 do TKV và Đại hội cổ đông giao; Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý nhằm tăng năng suất lao động. Đồng thời, chú trọng đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện một số mục tiêu:

- Thực hiện đề án khoan thăm dò phần sâu, mở rộng làm cơ sở đánh giá trữ lượng và xin cấp phép điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ.

- Từng bước nâng cao công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong đó ưu tiên áp dụng công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng tinh quặng đồng.

Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, Công ty cũng đặt mục tiêu khai thác bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Ưu tiên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hoàn nguyên sau khai thác khoáng sản, chú trọng công tác trồng cây phục hồi môi trường tại các vị trí đã kết thúc đổ thải. Mặt khác, Công ty thực hiện trồng cây trong khuôn viên nhà máy, tạo cảnh quan môi trường theo tiêu chí Sáng - Xanh - Sạch do TKV đề ra. Cuối cùng, một vấn đề được Công ty đặc biệt quan tâm là làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực gắn với  xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

 

Hà Anh