Công ty CP Ngân Sơn: Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong bối cảnh ngày càng nhiều khó khăn từ môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc phát huy nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những giải pháp chủ động ứng phó khó khăn trong tình hình mới.

Ngay từ cuối năm 2021, Công ty CP Ngân Sơn đã đánh giá thời cơ, những khó khăn, thách thức, hạn chế và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu và tình hình của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh lớp học
Công ty CP Ngân Sơn đặc biệt trú trọng công tác đào tạo cho CBCNV

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty đã giành nguồn lực rất lớn để tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, từ cán bộ quản lý các cấp cho đến công nhân viên, người lao động.

Ngày 17/01/2022 đến ngày 24/02/2022, Công ty đã tổ chức lớp học quản trị rủi ro trong 6 ngày với 32 học viên được nâng cao kiến thức về quản trị rủi ro, thực hành, nhận diện những rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, cập nhật kiến thức chuyên sâu về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ…

Đà tạo kỹ thuật nâng cao ngiệp vụ cho CBCNV
Công ty tổ chức lớp học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp cho CBCNV 

Để củng cố kiến thức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, từ ngày 22/3/2022 đến ngày 26/3/2022, Công ty tổ chức đào tạo cho 27 cán bộ kỹ thuật và cán bộ, nhân viên làm công việc liên quan đến kỹ thuật vùng nguyên liệu thuốc lá; từ ngày 07 đến ngày 08/4/20222, tổ chức lớp nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp với tổng số 63 học viên, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn hái sấy, thu mua nguyên liệu vụ Xuân 2022 và công tác điều độ sản xuất công nghiệp.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, trong năm 2022 Công ty tiếp tục tổ chức nhiều lớp đào tạo với mục tiêu: trang bị kiến thức, năng lực mới để củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi tư duy, phương thức làm việc, phát huy năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt của đội ngũ lao động.

chụp ảnh lưu niệm
Ban lãnh đạo Công ty và các học viên chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học

Cùng với công tác bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động hiệu quả, đổi mới trong chính sách lao động, tiền lương, công tác đào tạo được thực hiện bài bản, trọng tâm nằm trong chiến lược, định hướng của Công ty, đánh dấu bước chuyển mình của Công ty CP Ngân Sơn trong giai đoạn phát triển sắp tới.         

Vi Quỳnh