Công ty Điện lực Điện Biên: Tập trung chuyển đổi số toàn diện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Điện Biên đã triển khai, thực hiện kế hoạch, bảo đảm hoàn thành công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022 theo đúng định hướng và tinh thần được giao.

Theo đó, công tác chuyển đổi số tại Công ty đã được thực hiện toàn diện trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu về đích, góp phần đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trở thành doanh nghiệp số.

chuyển đổi số
Điện lực Điện Biên luôn quan tâm công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin cho điều độ viên và trung tâm điều khiển xa, vận hành hệ thống điện

Trong quá trìnhchuyển đổi số, Công ty Điện lực Điện Biên chú trọng đến các khâu trọng tâm, nhằm đổi mới công tác đào tạo, công ty đã phối hợp cùng với đơn vị quản lý vận hành hệ thống để phát triển thư viện Elearning PC Điện Biên, tích hợp vào phần mềm Elearning dùng chung với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Bên cạnh đó, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty đã tập trung số hóa 100% dữ liệu do đơn vị quản lý về vật tư, lý lịch thiết bị, công trình đầu tư xây dựng, thông tin khách hàng, thông tin người lao động. Đồng thời tập trung xây dựng kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo thông minh phục vụ công tác quản lý vận hành, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD), triển khai chương trình số hóa toàn bộ các quy trình nội bộ đến đơn vị cấp 4.

chuyển đổi số
Công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng đã được công ty thực hiện theo quy định, số hóa 100% số lượng hợp đồng mua, bán điện sinh hoạt theo kế hoạch đăng ký

Mặt khác, Công ty luôn quan tâm công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin cho điều độ viên và trung tâm điều khiển xa, vận hành hệ thống điện; bổ sung nâng cao năng lực hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin, bảo đảm hạ tầng phục vụ triển khai các dự án. Công tác cập nhật dữ liệu của các phần mềm dùng chung được yêu cầu thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật thay đổi kịp thời, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đầu vào, bảo đảm tin cậy và chính xác. Áp dụng công nghệ mới và tự động hóa trong SXKD, tự động hóa lưới điện trung áp, dự án đa chia, đa nối để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong quá trình chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, an toàn, người lao động của công ty tích cực khai thác các phần mềm, ứng dụng dùng chung, dùng riêng, các ứng dụng chuyển đổi số đưa vào sử dụng. Công ty đã hoàn tất chuyển đổi các TBA 110kV sang chế độ không người trực thông qua Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX), kết nối thiết bị recloser, LBS về TTĐKX và đã ứng dụng tự động hóa mạch vòng trung áp. Việc số hóa dữ liệu trong dự án quản lý lưới điện trên bản đồ GIS, công ty đã hoàn thiện phiếu khảo sát và thống nhất các biểu mẫu. Việc triển khai phần mềm quản lý máy biến áp (QLMBA), các đơn vị trực thuộc thực hiện chuẩn hóa chính xác 100% số MBA giữa phần mềm QLMBA và quản lý nguồn và lưới điện. Trong đó, sổ nhật ký vận hành điện tử đã triển khai tại 7 điện lực và đội cao thế, TTĐKX. Đến nay, các đơn vị đã thực hiện cập nhật đầy đủ ca trực, đã và đang nhập dữ liệu phần mềm chuyển đổi số trong công tác điều độ hệ thống điện.

chuyển đổi số
Công ty Điện lực Điện Biên xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh

Công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng đã được công ty thực hiện theo quy định, số hóa 100% số lượng hợp đồng mua, bán điện sinh hoạt theo kế hoạch đăng ký. Đến hết tháng 9, công ty đang quản lý 103.629 công tơ điện tử đã đo xa các loại chiếm tỷ lệ 75.06% tổng số công tơ bán điện (Tổng số công tơ bán điện là: 138.053 công tơ). Trong đó, Công tơ điện tử 1 pha đo xa tự động: 101.565/132.558 công tơ 1 pha chiếm tỷ lệ 76,61%. Công tơ điện tử 3 pha sau TBA đo xa tự động là: 2.064/5.495 cái chiếm 37,56%, 179/186 đo xa TBA chuyên dùng. Cùng với đó, công ty đã triển khai thực hiện phương án chuyển đổi số lĩnh vực kiểm tra, giám sát mua, bán điện với việc áp dụng phần mềm trên thiết bị di động. Trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, đến nay, công ty đã tạo các ticket báo cáo, ký số và khảo sát sự hài lòng của khách hàng trên phần mềm số hóa quy trình, gồm các phân hệ báo cáo đo đếm.

Công ty tiếp tục phối hợp với NPCIT, FPT để rà soát chuẩn hóa dữ liệu giữa phần mềm số hóa quy trình với hệ thống CMIS3.0 và đã duy trì được các kết quả nhất định như: Tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện đạt 63,87%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%. Trong công tác thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa, công ty đã lắp đặt và khai thác sử dụng công nghệ 3G/GPRS qua hệ thống công tơ điện tử, tỷ lệ thu thập dữ liệu bình quân đạt 94,62%.Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Công ty Điện lực Điện Biên xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh; trang bị thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống OT tại đơn vị. Hoàn thiện để đưa vào vận hành tuyến cáp quang OPGW từ trạm 110kV Mường Chà về trạm 110kV Điện Biên.

Với việc số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ, công việc vận hành trên nền tảng số đã góp phần nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, kiểm soát tốt tổn thất điện năng, giảm số sự cố, rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Cùng với đó là việc tương tác trên nền tảng không gian số tiện ích, nâng cao sự hài lòng của khách hàng qua việc rút ngắn thời gian cung cấp các dịch vụ điện, giải đáp kịp thời các ý kiến của khách hàng…

Lê Hoa