Công ty Điện lực Sơn La: Đưa điện phủ kín địa bàn, thắp sáng mọi bản làng vùng cao

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công ty đã đưa điện phủ kín địa bàn tỉnh, đến cả những bản làng, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2020, tình hình thời tiết cực đoan, ảnh hưởng của nắng nóng cao độ kèm theo bắt đầu vào mùa mưa nên xuất hiện mưa giông lốc và mưa sét trên diện rộng. PC Sơn La đã chỉ dạo kịp thời các đơn vị đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhân dân; các Điện lực đều đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình, quy định.

Đại hội Đảng Bộ Công ty Điện Lực Sơn La
Đại hội Đảng Bộ Công ty Điện Lực Sơn La

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang kinh doanh bán điện cho hơn 308.000 khách hàng; sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2020 đạt 307,74 triệu kWh, tăng 3,06% so với cùng kỳ; tổn thất điện năng 6,33%. Nhờ có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đời sống của người dân từng bước nâng cao. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 204/204 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ có điện là 96,7%.

Bám sát định hướng của tỉnh và sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Sơn La trong những năm qua đã tập trung cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều hạng mục công trình nguồn lưới điện, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu điện của địa phương. Trong đó, có Dự án cải tạo lưới điện thành phố và huyện Mộc Châu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị thu hút đầu tư trên địa bàn. Đến nay, Công ty quản lý 6 trạm 110kV; 2.661 trạm biến áp (TBA) phân phối; 479,4km đường dây cao thế; 4.617,62km đường dây trung thế; 4.571,75km đường dây hạ thế…

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện năng, PC Sơn La không ngừng đổi mới, áp dụng khoa học - công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tổ chức bồi huấn nghiệp vụ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho toàn thể đội  ngũ. Hiện, Công ty đã thực hiện tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ điện tại 12/12 trung tâm hành chính công cấp tỉnh/huyện; các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đều đạt thời gian quy định. Đồng thời, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, nổi bật là giải pháp thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp, Công ty đã tổ chức các chương trình đào tạo, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV thực hiện và duy trì tốt văn hóa doanh nghiệp; tập trung xây dựng phong cách lãnh đạo “Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động – Hiệu quả”… đến nay đã thực sự tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong môi trường làm việc, trong nhận thức và hành động của mỗi CBCNV.

Song song đó, Công ty triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ vào công tác quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, góp phần tăng năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện, hiệu quả sản xuất, kinh doanh (triển khai 5S văn phòng và lưới điện, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015... cùng nhiều sáng kiến đã và được áp dụng vào thực tiễn. Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chương trình điều chỉnh phụ tải…. được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Đưa điện lên vùng cao
Đưa điện lên vùng cao

Để đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,  PC Sơn La sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng, rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện mới; giảm thiểu thời gian cắt điện, rút ngắn thời gian xử lý sự cố; thường xuyên, kịp thời và chủ đông tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; triển khai chương trình chuẩn hóa thông tin khách hàng phục vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ, quy cách; tiếp tục ứng dung khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào công tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh điện năng. Mục tiêu đến hết năm 2020, nâng tổng số hộ được sử dụng điện lưới lên 97,5% như Nghị quyết XIV của Đảng bộ tỉnh Sơn La đề ra.

Chung Thắng