Công ty Nhôm Lâm Đồng: Chuẩn bị tốt nguồn lực cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ trong quý II/2021

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã sản xuất  229.000  tấn alumina quy đổi đạt 35,2% kế hoạch năm, doanh thu đạt 198.916 triệu đồng đạt 24,7% kế hoạch năm.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Nhôm Lâm Đồng phải đối mặt với rất nhiều thử thách, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thị trường tiêu thụ alumina có diễn biến xấu về giá bán, việc cung ứng nguyên vật liệu đầu vào và đặc biệt là công tác tiêu thụ alumina gặp nhiều khó khăn đã làm tăng khối lượng tồn kho, phát sinh chi phí lưu kho. Công tác tiêu thụ không đạt kế hoạch ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của Công ty.

Để ổn định sản xuất kinh doanh, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp về kỹ thuật cũng như quản lý điều hành; trong đó, chú trọng đến công tác sửa chữa và bảo dưỡng, vệ sinh làm sạch định kỳ toàn bộ dây chuyền sản xuất nhằm chuẩn bị tốt cho việc sản xuất, tiêu thụ trong quý II/2021 và những tháng còn lại của năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm 2021, đã sản xuất  229.000  tấn alumina quy đổi đạt 35,2% kế hoạch năm, doanh thu đạt 198.916 triệu đồng đạt 24,7% kế hoạch năm.

Trong tháng 5 và quý II/2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV tập trung cho công tác vệ sinh làm sạch hệ thống ống chùm hòa tách, thiết bị hoà tách, tách hơi, bồn rửa, bồn đệm dự phòng - bồn lắng, bồn kết tinh; và một số khâu sửa chữa lớn, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị như sơn hệ thống kết cấu trong nhà máy alumin, tuabin đối áp, hệ thống chống sét; bảo dưỡng bồn kết tinh, lò sinh khí, bồn lắng, lò hơi, máy nghiền bi,...

Cùng với đó, tập trung cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý tốt ranh giới mỏ, bảo vệ tài nguyên. Tiếp tục triển khai ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý theo chương trình tin học hoá,…nhằm đảm bảo tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh với mục tiêu sản xuất 177.000 tấn alumina quy đổi và tiêu thụ 184.400 tấn alumina trong quý II/2021. 

Các hoạt động chăm lo về chế độ, chính sách cho người lao động cũng được Công ty hết sức quan tâm. 1.384 lao động, đa phần là lao động địa phương, có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 13 triệu đồng/người/tháng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, đảm bảo trong phòng dịch và an toàn sản xuất.

Đặc biệt, trong quý I/2021 và tháng 4/2021, Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả, có chiều sâu chương trình tư duy tác phong công nghiệp (trong đó, bao gồm cả chương trình 5S). Tổ chức đoàn kiểm tra chấm điểm tư duy tác phong công nghiệp, chương trình 5S toàn bộ khối phòng ban và khối sản xuất. Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết chương trình 5S giai đoạn 2017 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của Ban giám đốc, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của tất cả cán bộ công nhân, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý II  và kế hoạch năm 2021.

Nhà may Alumina
Nhà máy Alunina

 

 

Mạnh Hùng