Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) vừa được diễn ra ngày 17/03/2023 đã thông qua nhân sự mới cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm các ông: Phạm Trung Kiên, Lê Mạnh Linh, Mai Danh Hiền, Nguyễn Trung Thành, Lê Hoài Nam và Nguyễn Văn Hải.

Ban Kiểm soát gồm các ông bà: Lê Long Giang, Lê Khánh Ngọc và Nghiêm Khắc Đạt.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Các thành viên HĐQT và thành viên BKS EVNFinance nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong suốt 15 năm thành lập kể từ năm 2008 đến nay, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng dưới sự dẫn dắt của các ông bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát những nhiệm kỳ trước, góp phần khẳng định tên tuổi và uy tín của EVNFinance trên thị trường tài chính trong nước. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ tiếp tục mang trên vai trọng trách quan trọng, đưa EVNFinance phát triển bền vững trong bối cảnh mới của thị trường cũng như nền kinh tế chung của cả nước. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực khẳng định: “Bằng nền tảng vững chắc từ thế hệ đi trước và nguồn năng lượng, trí tuệ từ các nhân sự mới, EVNFinance kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá trong tương lai”.

Sự đột phá mới của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thể hiện ngay trong mục tiêu kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, EVNFinance đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đạt 23%, tổng tài sản tăng 17%, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giữ vững ở mức dưới 2% và đặc biệt là mục tiêu hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Đây sẽ là những mục tiêu vô cùng thách thức đối với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với lạm phát và hồi phục sau đại dịch như hiện nay.

Thanh Thủy