Công ty Thuốc lá Thăng long: Giữ lợi thế về công nghệ sản xuất

Trong thời gian tới Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ tập trung đầu tư nhằm giành ưu thế trong ngành về công nghệ và máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá, tạo bước chuyển biến mới về năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm

5 năm gần đây, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả với các chỉ tiêu kinh tế tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Doanh thu tăng trưởng qua từng năm, từ 2016 đến 2019 lần lượt là 4.002,24 tỷ đồng, 4.429,39 tỷ đồng, 4.966,64 tỷ đồng, 5.277,34 tỷ đồng. Tương ứng trong cùng thời kỳ là chỉ tiêu nộp ngân sách: 2.573,75 tỷ đồng, 2.962,76 tỷ đồng, 3.216,16 tỷ đồng, và 3.604,38 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác như lợi nhuận, thu nhập bình quân đầu người cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Hệ thống xử lý mùi Phân xưởng Sợi
Hệ thống xử lý mùi Phân xưởng Sợi

Trong chuỗi thành công liên tục, nhiều mặt này, có sự đóng góp đáng kể của hoạt động khoa học công nghệ. Trong 5 năm (giai đoạn 2016-2020), Công ty chủ động, tạo bước đột phá trong nghiên cứu cho ra nhiều sản phẩm mới, theo đúng định hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh doanh cao, từng bước cạnh tranh vào phân khúc sản phẩm cao cấp do các công ty liên doanh và Tập đoàn nước ngoài chiếm chủ đạo.

Đối với các sản phẩm xuất khẩu, Công ty đã tập trung nghiên cứu và đưa vào sản xuất trên 20 blend mới, các sản phẩm vốn nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu, đã đáp ứng yêu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và giá cả, góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

Chuyển giao, tiếp nhận công nghệ

Nhằm khai thác tối đa hiệu suất thiết bị, trong những năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban, phân xưởng sản xuất thực hiện tốt công tác trung tu, sửa chữa, cải tiến máy móc thiết bị.

Dây chuyền chế biến sợi công suất 6 tấn/giờ
Dây chuyền chế biến sợi công suất 6 tấn/giờ

Nhiều khâu trong quá trình sản xuất được đầu tư tự động hóa như: Hệ thống máy nạp khay, máy đóng thùng, hệ thống cấp sợi và hút bụi tự động, băng tải chuyển điếu... đã góp phần giảm lao động thủ công, giảm cường độ cho người lao động, tăng năng suất lao động, đảm bảo các yêu cầu về sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.

Bắt đầu từ năm 2019 đến nay, nhờ thực hiện thí điểm Hệ thống Quản lý sản xuất tích hợp IWS cho các Phân xưởng sản xuất nên hiệu suất thiết bị tăng 3%, phế phẩm giảm 25%, người lao động đã giảm được cường độ lao động nhưng vẫn đảm bảo sản lượng sản xuất.

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành các Dự án trong Chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long và các Dự án phụ trợ. Hiện tại, Công ty đang hoạt động ổn định, khai thác sử dụng có hiệu quả dây chuyền sợi mới công suất 6 tấn/h do Hãng Hauni - nhà cung cấp thiết bị sản xuất sợi hàng đầu trên thế giới.

Trong thời gian tới, giai đoạn 2021 - 2025 Công ty Thuốc lá Thăng Long tập trung vào một số mục tiêu trọng tâm. Trước hết là sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động KHCN của Nhóm công ty thích ứng mô hình hoạt động mới, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đẩy mạnh công tác KHCN đối với ngành thuốc lá trong nước; cũng như tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động công tác KHCN của Công ty theo hướng kiện toàn mô hình hoạt động sao cho thích ứng mô hình hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo tính hiệu quả và xuyên suốt trong hệ thống.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nguyên liệu nội địa đảm bảo tính cạnh tranh với các chủng loại nhập khẩu; và xây dựng phòng phân tích - kiểm định của Nhóm công ty thành phòng thí nghiệm tiêu chuẩn phục vụ cho công tác NCKH, kiểm soát chất lượng thuốc lá của Nhóm Công ty cũng như các đơn vị thành viên Tổng công ty.

Một vấn đề khác hết sức quan trọng mà Công ty sẽ dành một nguồn lực đáng kể để đầu tư giành ưu thế trong ngành về công nghệ, và MMTB sản xuất thuốc lá: giữ lợi thế về công nghệ sản xuất thuốc lá trong nước, tạo bước chuyển biến mới về năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Cụ thể là đầu tư thêm các thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, năng suất cao, tự động hóa cao như máy cuốn tốc độ cao 14.000 điếu/phút; Máy đóng bao 700 bao phút, đầu tư lắp đặt hệ thống cấp điếu tự động cho các máy đóng bao tốc độ cao.

Thay thế cho các dây chuyền cũ, lạc hậu. Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh. Đầu tư thêm dây chuyền chế biến sợi thí nghiệm, đầu tư mới thiết bị phân tích chỉ tiêu hóa học tăng cường điều kiện nghiên cứu công nghệ.

Bên cạnh đó là xây dựng chính sách thu hút, tuyển chọn, bồi dưỡng đào tạo nhân tài trong các lĩnh vực: phối chế thuốc lá điếu, nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý chất lượng.

Có thể nói, không ngừng cải tiến và đổi mới khoa học và công nghệ là mục tiêu chiến lược góp phần quan trọng  nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu của Công ty.

Thanh Tú