Đã huy động trên 5,6 ngàn tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19

Tối 5/6, Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt tại Hà Nội, sau 1 ngày Quỹ đã huy động trên 5,6 ngàn tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Tính đến thời điểm 17giờ 00 ngày 06/06/2021 các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.299 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và 4.367,66 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền (Tổng số: 5.666,66 tỷ đồng).

Ngoài ra, thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 Việt Nam, hàng ngày, Quỹ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/05/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 (sau đây gọi là “Ban Quản lý Quỹ”).

Đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 03 Ngân hàng thương mại. Cụ thể:

- Ngày 28/05/2021

+ Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).

+ Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

- Ngày 04/06/2021: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR)

- Ngày 05/06/2021: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

Tối 5/6, Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra mắt quỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiêm vắc xin là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch COVID-19, thể hiện sự đoàn kết, là tinh thần quý báu của nhân dân ta với phương châm Bác Hồ đã nêu "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Thông tin về Quỹ vắc xin, ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết từ năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính chi ngân sách phòng chống dịch hơn 21.000 tỉ đồng, ngân sách trung ương dành 14.500 tỉ đồng mua vắc xin. Để tiêm cho 70% người dân với 150 triệu liều, cần phải có nguồn ngân sách là 25.000 tỉ đồng.

Với việc thành lập Quỹ vắc xin, Bộ Tài chính đã lập ban quản lý và mở tài khoản, hướng dẫn tổ chức quản lý, chế độ kế toán, hạch toán, công khai sử dụng Quỹ vắc xin.

Vân Đồn