Đạm Ninh Bình quyết tâm rút ngắn thời gian đại tu toàn dây chuyền

Từ ngày 14/5/2022, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã ngừng máy để tiến hành đại tu toàn dây chuyền và thực hiện bảo dưỡng sửa chữa chính thức từ ngày 16/5/2022.

Từ ngày 14/5/2022, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã ngừng máy để tiến hành đại tu toàn dây chuyền và thực hiện bảo dưỡng sửa chữa chính thức từ ngày 16/5/2022

Theo kế hoạch, dự kiến Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình phải ngừng máy không có sản phẩm toàn bộ từ 40 ngày đến 45 ngày.

Song, do yêu cầu thị trường đang cần sản phẩm và giá cả đang tốt, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đạm Ninh Bình đã đề ra kế hoạch rút gọn, giảm tối đa thời gian cho bảo dưỡng sửa chữa là 25 ngày (kể cả ngừng, chạy lại máy là 32 ngày).

Để động viên các đơn vị nhà thầu và người lao động trong Công ty tiếp tục hoàn thành tốt nhất mục tiêu đề ra, ngày 1/6/2022 đoàn công tác của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam do ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam dẫn đầu đã tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động trong và ngoài Công ty tham gia đợt bảo dưỡng sửa chữa năm 2022 với số tiền trị giá 50 triệu đồng.

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Đạm Ninh Bình

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cũng đã triển khai mua Sensuvit Multivitamin và tổ chức cấp phát cho công nhân lao động của Công ty và các đơn vị nhà thầu để bồi dưỡng trong đợt bảo dưỡng sửa chữa năm 2022.

Từ ngày 14/5/2022, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã ngừng máy để tiến hành đại tu toàn dây chuyền và thực hiện bảo dưỡng sửa chữa chính thức từ ngày 16/5/2022

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Đạm Ninh Bình

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Đạm Ninh Bình

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Đạm Ninh Bình

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Đạm Ninh Bình

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Đạm Ninh Bình

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tới thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Đạm Ninh Bình

Phương Thảo