Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long: Phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ

Năm 2020 là một năm đặc biệt với Công ty Thuốc lá Thăng Long khi vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sản xuất vừa thực hiện nhiệm vụ tổng thể đầu tư di dời trong điều kiện rất khó khăn về nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư di dời. Tuy vậy tổ chức Đảng Công ty đã phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo đơn vị, nhờ đó nhiệm vụ kép này đã hoàn thành thắng lợi, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Công ty.

Thực tế lãnh đạo của tổ chức Đảng tại Công ty cho thấy, trong năm 2020 Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Đảng uỷ Công ty đã cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty và ban hành Chương trình kế hoạch công tác, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 12 thông báo kết luận lãnh đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty, triển khai sắp xếp lại các phân xưởng sản xuất phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty, trong đó, đã ổn định tổ chức sản xuất phân xưởng cuốn điếu - đóng bao sau khi sáp nhập phân xưởng bao cứng và bao mềm, đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản trị IWS, nâng cao hiệu suất thiết bị, năng suất lao động, kiểm soát chặt chẽ tiêu hao vật tư, nguyên liệu trong sản xuất; phân xưởng hợp tác quốc tế chính thức đi vào sản xuất đáp ứng kế hoạch gia công sản phẩm xuất khẩu.

Trong công tác đầu tư, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ các gói thầu thanh quyết toán dự án đầu tư di dời Công ty, triển khai các dự án đầu tư bổ sung đáp ứng yêu cầu sản xuất. Tổ chức khảo sát thực tế, đôn đốc tiến độ thực hiện thiết kế chi tiết và dự toán của dự án triển khai hệ thống phần mềm quản trị sản xuất (ERP).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng trưởng so với cùng kỳ, hoàn thành dự án đầu tư di dời về trụ sở mới đảm bảo an toàn tuyệt đối, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống thu nhập của người lao động.

Hệ thống xử lý mùi Phân xưởng Sợi
Hệ thống xử lý mùi tại Phân xưởng Sợi

Bước vào năm 2021, Đảng bộ Công ty xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là lãnh đạo thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao, đẩy mạnh tái cơ cấu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”.

Tiếp tục quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo công tác thị trường tiêu thụ phát triển bền vững thị trường; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhãn hiệu Thăng Long, tập trung chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển sản phẩm trung, cao cấp, đặc biệt sớm đưa sản phẩm mới vào thị trường miền Trung, cao nguyên và miền Nam nhằm tăng thị phần sản phẩm trung cao cấp, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tích cực tìm kiếm đối tác phát triển bền vững thị trường xuất khẩu, chú trọng khai thác các thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới, nâng cao hiệu quả xuất khẩu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo các Công ty con nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tập trung công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa, tích cực tìm kiếm đối tác đẩy mạnh công tác xuất khẩu; tập trung giải quyết sản phẩm xuất khẩu tồn kho bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn lại năm 2020, giữa một loạt các khó khăn, thách thức mà trong đó có cả những thách thức gay gắt song Công ty Thuốc lá Thăng Long vẫn vững vàng vượt qua, tạo đà cho Công ty bước vào năm 2021 với tâm thế mới, sức sống mới trên con đường thực hiện những nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của giai đoạn phát triển 2020 - 2025 mà Đảng bộ Công ty đã xác định.

 

PV