Đảng ủy TKV: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Năm 2022, TKV sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2022 đề ra.

Sáng 6/1, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng nêu rõ, năm 2021, với nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo sức khỏe, việc làm và thu nhập cho người lao động. Tập đoàn đã thực hiện thành công mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất - kinh doanh hiệu quả” và chỉ đạo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ.

Mục tiêu năm 2022, Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên; kết nạp ít nhất 180 đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bình - Ủy viên BCH, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2021. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Tập đoàn trong các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định; khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có). 

le minh chuan
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022

Triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn chỉ đạo các cấp ủy Đảng làm tốt công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2022 đề ra; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động; cung ứng đủ than cho nền kinh tế  góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đảm bảo an toàn trong tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ, công tác đầu tư, công tác tái cơ cấu, công tác tổ chức cán bộ... Triển khai các chương trình ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

khen thuong
Đảng ủy Tập đoàn tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tại hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Hà Anh